ogrenciisleri-header

Fakültemiz öğrencilerinden 3. ve 4. Sınıflarında olup staj yapacak olan öğrencilerden istenecek belgeler ile gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir. Tüm öğrenciler bu belgeleri tamamlayıp teslim etmek ve gerekli şartlara uymakla yükümlüdür.

Staj İçin İstenilen Belgeler

1) 2 adet orijinal vesikalık resim. (Yeni çektirilmiş olacak renkli fotokopi olmayacak.)
2) 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi. (Nüfus cüzdanı sureti ya da herhangi bir başka belge kabul edilmeyecek.)
3) 2 adet öğrenci kimliğinin fotokopisi. (Öğrenci belgesi ya da herhangi başka bir belge kabul edilmeyecek.)
4) 2 adet Staj Sözleşmesi. (Öğrenci İşleri'nden temin edilecek)
5) 2 adet Sosyal Güvenlik Bildirimi 

İndirilebilir Belgeler

İşletme Staj Onay Formu

Sosyal Güvenlik Bildirimi

Staj Defteri (Türkçe)

Staj Defteri (İngilizce)

Staj İçin Gerekli Şartlar

 1. Öğrenciler, Fakültemizin internet sayfasından alacakları 2 adet öğrenci staj onay formunun çıktısını eksiksiz olarak doldurup, staj yapacakları kurum ya da şirkete kaşeletip imzalattırdıktan sonra, ekte istenilen belgeler ile birlikte öğrenci staj onay formunun ikisini de eksiksiz olarak aşağıda belirtilen tarihlere kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir. (Teslim edilecek staj onay formu 2 adet olacaktır.)
 2. Öğrenciler Fakültemizin internet sayfasından alacakları 2 adet Sosyal Güvenlik Bildiriminin çıktısını eksiksiz olarak doldurup aşağıda belirtilen tarihlere kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.
 3. Öğrenciler staj evraklarını eksiksiz olarak Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim ettikten sonra SGK girişleri yapılacağından dolayı hiçbir şekilde staj yapılacak tarihler, staj yapılacak yerler değiştirilemeyecektir.
 4. Öğrenciler staj evraklarını eksiksiz olarak doldurmakla yükümlü olduklarından dolayı evraklarda hata ya da eksiklik bulunması halinde stajlar geçersiz sayılacak iptal edilecektir.
 5. Öğrenciler stajlarını belirtilen gruplarda ve belirtilen tarihler arasında staja aynı gün başlayıp aynı gün bitirecek ve toplam staj süresi 25 iş günü olacaktır. İş günü hesabıyla (Pazartesiden, Cumaya kadar Cumartesi-Pazar, bayram ve resmi tatiller hariç) yapacak, Yaz ve kış stajlarının toplamı 25 iş günü olacaktır. Öğrenciler stajı kış stajı ve yaz stajı olarak iki devrede yapabilecekleri gibi sadece yaz stajı (25 gün) olarak yapabileceklerdir.
 6. Staj sınavı Mart, Nisan, Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 5 defa yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine uygun olan tarihte sınava gireceklerdir. Belirtilen tarihler dışında ektsra sınav yapılmayacaktır.
 7. Staj (SGK girişleri yapılması için) hakkında bilgi Fakültemiz Muhasebe bürosundan alınabilir.
 8. Öğrencilerin staj yapabilecekleri dönem ve tarihler her öğretim yılı başında belirlenecektir.
 9. Staj yapılabilecek kuruluşlar fakülte müfredatı doğrultusunda faaliyet gösteren, uygulamalar yapan yerlerden seçilir.

 Kış Stajı

 Staj Tarihleri (10 iş günü) :  29 Ocak - 9 Şubat 2018
 Son Başvuru Tarihi :  29 Aralık 2017
 Stajını Tamamlayan Öğrencilerin Evrak Teslim Tarihi :  23 Şubat 2018
 Staj Sınavı Tarihi :  Duyurulacak
 

 Yaz Stajı

 Staj Tarihleri (15 iş günü)  16 Temmuz - 3 Ağustos 2018
 Staj Tarihleri (25 iş günü)  16 Temmuz - 17 Ağustos 2018
 Son Başvuru Tarihi  Duyurulacak
 Stajını Tamamlayan Öğrencilerin Evrak Teslim Tarihi  Duyurulacak
 Stajı Sınavı Tarihi  Duyurulacak

1. Zaman ve Süre

Öğrenciler staj dilekçelerini staj komisyonunca belirlenen tarihler arasında Fakülte Öğrenci İşlerine Şefliği bürosuna verirler. Kış yarıyılı tatilinde yapılacak staj 10 iş günü, yaz tatilinde yapılacak staj ise 15 iş günüdür. Ayrıca öğrenci stajının tamamını 25 iş günü olarak yaz tatilinde de yapabilir.

Yurt dışında staj yapmayı planlayan öğrenciler staj komisyonunca belirlenen tarihler arasında öğrenci işlerine dilekçe ile başvurur. Öğrenciler staj yerlerini kendi imkanları ile bulup, davet mektubunu da bu dilekçe ile birlikte fakülte öğrenci işlerine verirler. Yurtdışı stajının uygunluğu, komisyonca onaylandığı takdirde, öğrenci işleri şefliği tarafından gerekli işlemlere başlanır.

2. Yer ve Başvuru

a) Öğrencilerin staj yapacağı yerler komisyon tarafından aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasından seçilir.

 • Deniz, içsu ve akvaryum balıkları (Petshoplar hariç) üretim tesisleri
 • Balık aşılama ve lojistik firmalar,
 • Ağ yapım firmaları (ağ yıkama, tamir, booling vb),
 • Balık ve balıkçılık malzemesi ticareti yapan yerler,
 • Su ürünleri işleme tesisleri,
 • Balık yemi fabrikaları,
 • Balık avcılığı yapan trol ve gırgır tekneleri,
 • Balık halleri,
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlükleri,
 • DSİ Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlükleri,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlükleri,
 • Su Ürünleri Kooperatifleri,
 • Su Ürünleri Sigorta Şirketleri,
 • Su Ürünleri İthalat-İhracat Şirketleri,
 • Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Enstitü Müdürlükleri,
 • Belediyelerin ilgili kuruluşları (Arıtma tesisleri, analiz laboratuvarları vb.),
 • İlgili eğitim - öğretim kurumları (E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi hariç),
 • Deniz, İçsu ve Çevre araştırmaları konusunda faaliyet gösteren firmalar,

Yukarıda belirtilenler dışındaki staj yerleri komisyon tarafından karara bağlanır.

b) Öğrenci staj yapmak için gerekli başvuru belgesini kuruluş yetkilisine imzalatır. Onaylı ve mühürlü ya da kaşeli olan bu belge, komisyon tarafından değerlendirmeye alınır.

c) Kış stajı yapacak öğrenciler başvuru belgelerini her yıl belirlenen akademik takvim doğrultusunda güz dönemi sonuna kadar teslim etmelidir. Yaz stajı yapacak öğrenciler ise bahar döneminin başlamasını takiben kuruluşlardan onaylattıkları staj başvuru belgelerini Mayıs ayının sonuna kadar öğrenci işleri bürosuna teslim etmek zorundadırlar.

d) Yaz okuluna kayıtlı olan öğrenciler staj programına alınmazlar.

e) Fakülte staj komisyonu öğrenci başvurularını değerlendirmek için güz ve bahar yarıyılı sonunda toplanarak sonuçları açıklar.

f) Staj komisyonunun kesinleştirip ilan ettiği çizelgelere göre öğrenciler staj kuruluşlarına giderler. Geçerli bir mazeret durumunda staj yeri komisyon tarafından değiştirilebilir.

g) Onaylanabilir bir mazeret olmadan belirlenen staj kuruluşuna gitmeyen öğrenciler için staj komisyonunun kararları doğrultusunda işlem yapılır.

3. Uygulama

Öğrenci staj yerine giderken staj defteri ve staj değerlendirme formunu Fakülte öğrenci işlerinin yönlendirdiği birimden alır. Öğrenci her gün su ürünleri formasyonu çerçevesinde yürüttüğü uygulama ve çalışmalarını defterin ayrılan boşluklarına özenli bir şekilde yazar ve kuruluş yetkilisine onaylatır. Bu onaylama haftalık yapılır. Stajın sonunda ise kuruluş yetkilisi staj değerlendirme formunu doldurarak kapalı bir zarf içerisinde posta veya kurye ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Şefliği Bürosu 35100 Bornova/ İzmir adresine gönderebilir veya öğrenciye kapalı zarfla imzalı bir şekilde vermelidir. Öğrenci staj sonunda imzalı ve onaylı staj defterini işletme hakkında raporunu da (staj defterinin son sayfasına yazılacak) yazarak Fakülte Öğrenci İşleri Şefliği Bürosuna imza karşılığı teslim eder. Staj farklı iki kuruluşta veya aynı kuruluşta farklı zamanlarda yapılıyor ise aynı prosedür uygulanır. Stajyer öğrenciler staj kuruluşlarında staj komisyonu tarafından görevlendirilecek bir öğretim elemanınca en az bir kez denetlenir. Görevli öğretim elemanı staj komisyonuna denetleme raporu verir.

4. Değerlendirme

Yaz stajını tamamlayan öğrenciler staj komisyonunun belirlediği ve ilan ettiği tarihte staj defterlerini Fakülte Öğrenci İşleri Şefliği Bürosuna imza karşılığı teslim ederler. Öğrenci staj değerlendirme sınavına, staj defterleri, staj değerlendirme formları ve öğretim elamanlarınca hazırlanan denetleme raporları incelendikten sonra sözlü sınava alınır. Staj herhangi bir nedenle iki ayrı kuruluşta tamamlanmış ise ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Komisyon değerlendirme sonucunu "Başarılı veya Başarısız" olarak duyurur. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan öğrenciler, stajı tekrar ederler. İkinci Öğretim öğrencilerine de aynı staj ilkeleri uygulanır.

(Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2017)

Eğitim Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28