yonetim-header

4 Ekim 2017 tarihinde, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ile Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Özal ve İzmir Şube Meslek Komisyonu Üyeleri Çiğil Pakkaner, Rıdvan Erdem Kanat, Ayşen Tuğba Adıbeş ve Gül Eymirli, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığını ziyaret etmişlerdir. Dekanlık ziyaretinin ardından Fakültemizin 1. Sınıf Öğrencilerine "Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş" dersi kapsamında Ziraat Mühendisleri Odasının tanıtımını yaparak, odanın meslekteki rolü ve mesleğimizin önemini anlatan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Dekanlık adına kendilerine teşekkür ederiz.

Fakültemize bağlı Urla İskele mevkiinde yer alan Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Ünitemiz; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılarak 03.03.2017 tarihinde "Deney Hayvanı Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni" belgesi ile sertifikalandırılmıştır.
Bölgenin en güçlü üniversitesi olan Ege Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi olarak söz konusu ruhsat ve çalışma izni belgesine sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri İzmir Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Dekanlar Konuşuyor “Su Ürünleri Mühendisliği, Eğitimi ve Geleceği" konulu panel, fakültemizde dekanlık yapmış hocalarımızın katılımıyla, 19.04.2017 Çarşamba günü, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi'nin yeni konferans salonu Birbir Gıda Konferans salonunda Saat 14.00'te yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi'nin açılış konuşmasıyla başlayan panel, moderatör, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cengiz Metin'in konuşması ve dekanları kürsüye davet etmesiyle devam etti. Su Ürünleri Fakültesi kurucu dekanı emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Atillâ Alpbaz, Prof.Dr. Hikmet Hoşsucu, Prof.Dr. İsmet Özel, Prof.Dr. Mesut Önen ve su ürünleri ilk mezunlarından Prof.Dr. Şükran Çaklı kürsüye geldiler. 2 saat süren panelde, Su Ürünleri sektöründeki sorunlar, Su Ürünleri Fakültelerindeki eğitim ve kontenjan sorunları, sektörün geçmişi ve geleceği konuları üzerinde duruldu. Mezun öğrencilerin iş bulma sorunları, dünyada hızla ilerleyen su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme ile ilgili ülkemizin güncel durumu sorgulandı. Oldukça büyük bir katılım ve ilginin olduğu panelin kapanış konuşmasında, bu gibi toplantıların önemi ve tekrarlanması gerektiği üzerinde duruldu.