Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalıştayı fakültemizde gerçekleşti..

10 -11 Haziran 2019 tarihinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve koordinatörlüğü TÜBİTAK- MAM tarafından gerçekleştirilen, fakültemizin de proje ortağı olarak yer aldığı  “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 programı” Ege Denizi ve Akdeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı Fakültemiz Binbir gıda konferans salonunda Sn Dekan Prof. Dr. Uğur Sunlu hocamızın açılış konuşması ile başlamıştır. İki gün süren bu toplantıda Ege Denizi ve Akdeniz de ki  biyolojik izleme çalışmalarının yanı sıra ötrofikasyon, sediman ve deniz sularında organik ve inorganik kirletici miktarları, radyo aktif elementlerin düzeyleri ve  deniz çöpleri ile  mikroplastik vb. birçok konuda yapılan çalışmalara değerlendirilerek ülkemiz denizlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda stratejiler geliştirilmesi üzerine detaylı tartışmalar ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.