EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

Türkiye'deki Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile İlgili STK'larının Uygulama ve Politikalarının Geliştirilmesi başlıklı AB Projesi Paydaş Toplantısı

 “Türkiye'deki Su Ürünleri Yetiştiriciliği İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Uygulama ve Politikalarının Geliştirilmesi” projesinin nihai paydaş toplantısı 27 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşmiştir.

Yürütücülüğü Muğla Kültür Balıkçıları Derneği tarafından yapılan ve İspanya Deniz Ürünleri Yetiştiricileri Derneği (APROMAR) ortaklığında gerçekleşen “Türkiye'deki Su Ürünleri Yetiştiriciliği İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Uygulama Ve Politikalarının Geliştirilmesi Projesi”, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) kontrolünde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.  

Proje toplantısında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini temsilen Dekan Yrd. Prof.Dr. Halil Şen katılım göstermiştir. Prof.Dr. Şen yapmış olduğu açılış konuşmasında projenin genel hedefleri olan, Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe AB standartlarına uyumun sağlanması, yetiştiricilik standartlarının geliştirilmesi ve Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici örgütlerinin yapısının güçlendirilmesi konusunda yapılan bu projenin önemine dikkat çekmiştir.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı Sayın İhsan Bozan’ı ve proje koordinatörü Dr. Hayri Deniz’i ve ekibi bu başarılı projeden dolayı tebrik eden Prof. Şen, Sektörün gelişmesinde Ar-Ge çalışmalarının ve dış kaynakların kullanımının önemini belirtmiştir. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi ve Yetiştiricilik sektörünün ortak Uluslararası projelerinin çoğaltılmasının önemine değinmiştir. Uluslararasılaşma hedeflerinin Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Budak tarafından tüm üniversiteye verilen bir görev olduğunu belirterek sektöre bilimsel açıdan her türlü desteğe hazır olunduğunu ifade etmiştir.