Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

12. İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu Toplantısı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Mehrali Ecer’in ve bürokratlarımızın katılımı ile 26 Kasım 2020 tarihinde  gerçekleşen İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu toplantımızın 12. Toplantısını paydaşlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Dekanlık yönetimi olarak görüş ve bilgi paylaşımında bulunduk.