canlı destek

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Sınav Hakkı

Ege Üniversitesi Senatosun 7/12/2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine; daha önce hiç alınmamış dersleri bulunanlar ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya başarısız olunan derslere iki sınav hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Buna göre;

1- Daha önce ilan edilen ek sınavlara geç başvuru nedeniyle bir kere girip başarısız olunan dersler için bir sınav hakkı,

2- Daha önce başvurmayan öğrencilere veya başvurduğu halde sınavlara girmeyen öğrencilere iki sınav hakkı,

3- Daha önce başvuruda bulunup devamsız ve başarısız dersleri için sınavlara giren, ancak hiç alınamamış derslerin sınavlarına giremeyen öğrencilere bu dersler için iki sınav hakkı verilecektir.

Daha önce iki sınav hakkı verilen ve sınavlara girip başarısız olan öğrenciler sınavlara giremez.

 

Başvuru ve Sınav takvimi:

Başvuru: 27.12.2021 – 14.01.2022 tarihleri arasında

  1. Ek Sınav Hakkı: 24.01.2022 – 04.02.2022 tarihleri arasında
  2. Ek Sınav Hakkı: 07.02.2022 – 11.02.2022 tarihleri arasında

 

Bu durumda olan öğrencilerin Fakültemiz Öğrenci İşleri Şefliğine elden dilekçe ile  veya sufak.ogrenci.isleri@mail.ege.edu.tr adresine dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ