EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

2018-19 Eğitim Öğretim Dönemi Açılan Seçmeli Dersler

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Örgün Öğretim Açılan Seçmeli Dersler

Topluma Hizmet Uygulamaları

Girişimcilik ve Kalite II

Aletli Dalma Teknolojisi

Canlı Yem Üretim Teknikleri

İç Sularda Sportif Balıkçılık

Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma  

Su Ürünlerinde Kalite Kontrol I

Fiziksel Oseonografi

Yem Tesis Plan ve Yönetimi

Denizde Haberleşme

Surimi ve Surimiye Dayalı Ürün Teknolojisi

İç Sularda Balıklandırma

Larval Ontogeni

Deniz Biyolojisi

Canlı Avcılık ve Taşıma

Ölçme Bilgisi

Algal Biyoteknoloji

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi II

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi İkinci Öğretim Açılan Seçmeli Dersler

Nehir Ağızları Ekolojisi

Denizde Haberleşme

Fiziksel Oseonografi

Yabancı Türler Ve Ekosistem Üzerine Etkisi

Canlı Avcılık Ve Taşıma

Yük İstifi

Alternatif Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Gıda Kimyası II