Çerez Örnek
canlı destek
Özbekistan ile işbirliklerimiz artarak devam ediyor..

Prof. Dr. Murat Özbek, 15-17 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan’ın Andijan şehrinde düzenlenen “1st International Conference on "Conservation of Eurasian Biodiversity: Contemporary Problems, Solutions and Perspectives” adlı sempozyuma Andijan Devlet Üniversitesi’nin resmi daveti ile katılım sağlamıştır. Konferansta “Kuzey Ege Havzası (Türkiye) Akarsularında Ekolojik Gösterge Olarak Bentik Omurgasızlar” ve “Türkiye İç Sularındaki Biyoçeşitlilik ve Tehditler” adlı iki sözlü sunum yapılmıştır. Konferans sonrasında 2 günlük saha çalışması yapılmış olup, ikili işbirlikleri ile bilimsel aktiviteler için ön çalışmalar yapılmıştır. İlave olarak, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi ile Andijan Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri imzalanmış ve üniversitemizin uluslararasılaşması hedeflerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ