Çerez Örnek
canlı destek

Hizmetlerimiz


Fakültemiz, özel sektör ve kamu kuruluşlarına aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık ve araştırma hizmeti vermektedir;

 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları
 • Biyolojik izleme
 • Su Kimyası Analizleri
 • Ekotoksisite Testleri
 • Su Ürünleri Yetiştirme Alanlarının Tespiti ve İzlenmesi
 • Yetiştiriciliği Yapılan Türlerin Gelişim Performanslarının İzlenmesi
 • Çift Kabuklu Türlerinin Üretimi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Alglerden Biyodizel Üretimi
 • Akvaryum Bitkileri Üretimi
 • Akvaryum Balıkları Üretimi
 • Ticari balık türlerine ait populasyonlarda genetik ıslah ve seleksiyon çalışmaları
 • Balık hastalıkları Teşhisi ve Tedavisi
 • Yem ve Yem Hammaddeleri Analiz ve Yorumları
 • Su Ürünleri Yem Üretim Fabrikalarının Projelendirilmesi ve İzlenmesi
 • Balık Besleme sistemleri ve Üretim Aşamalarında İzleme
 • Su Ürünleri Yemlerinin Oluşturulması ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
 • Su Ürünleri İşleme Teknikleri
 • Su Ürünleri Endüstrisinde HACCP'in Uygulanması
 • Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizleri (kimyasal, fiziksel, duyusal ve mikrobiyolojik)
 • İşlenmiş Su Ürünlerinin Raf Ömrü Tespiti
 • Yapay Resif Proje Uygulamalarında Bakanlık, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kurumlarına Danışmanlık hizmeti
 • Balıkçıların ve Balıkçı Örgütlerinin Bilgilendirilmesi ve Avrupa Birliği ile Uyum Sürecinde Balıkçılık ile İlgili Mevzuat Konusunda Bilinçlendirilmesi
 • Balıkçılık Sektörünün İhtiyaç Duyduğu alanlarda Araştırma Desteği

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ