Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

Hizmetlerimiz


Fakültemiz, özel sektör ve kamu kuruluşlarına aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık ve araştırma hizmeti vermektedir;

 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları
 • Biyolojik izleme
 • Su Kimyası Analizleri
 • Ekotoksisite Testleri
 • Su Ürünleri Yetiştirme Alanlarının Tespiti ve İzlenmesi
 • Yetiştiriciliği Yapılan Türlerin Gelişim Performanslarının İzlenmesi
 • Çift Kabuklu Türlerinin Üretimi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Alglerden Biyodizel Üretimi
 • Akvaryum Bitkileri Üretimi
 • Akvaryum Balıkları Üretimi
 • Ticari balık türlerine ait populasyonlarda genetik ıslah ve seleksiyon çalışmaları
 • Balık hastalıkları Teşhisi ve Tedavisi
 • Yem ve Yem Hammaddeleri Analiz ve Yorumları
 • Su Ürünleri Yem Üretim Fabrikalarının Projelendirilmesi ve İzlenmesi
 • Balık Besleme sistemleri ve Üretim Aşamalarında İzleme
 • Su Ürünleri Yemlerinin Oluşturulması ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
 • Su Ürünleri İşleme Teknikleri
 • Su Ürünleri Endüstrisinde HACCP'in Uygulanması
 • Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizleri (kimyasal, fiziksel, duyusal ve mikrobiyolojik)
 • İşlenmiş Su Ürünlerinin Raf Ömrü Tespiti
 • Yapay Resif Proje Uygulamalarında Bakanlık, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kurumlarına Danışmanlık hizmeti
 • Balıkçıların ve Balıkçı Örgütlerinin Bilgilendirilmesi ve Avrupa Birliği ile Uyum Sürecinde Balıkçılık ile İlgili Mevzuat Konusunda Bilinçlendirilmesi
 • Balıkçılık Sektörünün İhtiyaç Duyduğu alanlarda Araştırma Desteği