Çerez Örnek

Hakkımızda

Bölüm Başkan V: Prof.Dr. Halil ŞEN
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. M.Tolga TOLON
 

 

Yetiştiricilik Bölümü, Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin 3 bölümünden biri olup Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Hastalıkları olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Yetiştiricilik bölümünde 13 Profesör, 9 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Mühendis ve 2 Teknisyen bulunmaktadır. Bölümümüzün çalışma konuları deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, larva yetiştiriciliği, kabuklu ve eklembacaklı yetiştiriciliği, yumuşakça ve kafadanbacaklı yetiştiriciliği, plankton kültürü, makroalg yetiştiriciliği, balık besleme ve yem teknolojileri, su ürünleri ekonomisi, akvaryum balıkları yetiştiriciliği, balık hastalıkları teşhis ve tedavisi konularında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli ekipman ve teçhizata sahip Bornova yerleşkesinde 9 adet (Balık Yetiştiriciliği Biyoanaliz Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Endüstriye Aday Tür Yetiştiricilik Laboratuvarı, Yumuşakçalar ve Eklembacaklılar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Egemar Akvaryum ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Laboratuvarı, Islah ve Genetik Laboratuvarı), Urla yerleşkesinde 7 adet (Yetiştiricilik ve Balık Besleme Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Viroloji ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Omurgasızlar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Su Bitkileri Laboratuvarı) olmak üzere toplam 16 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca Urla yerleşkesinde deniz ve iç su sucul organizmalarının üretim çalışmalarının yürütüldüğü Dr. H. Okan KAMACI Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi bulunmaktadır.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZ GÖREV:

Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZ GÖRÜŞ

Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, alanında öğrenci odaklı, kalite öncelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Eğitim-Öğretim faaliyetleri sunan, su ürünleri yetiştiricilik sektörü ile fakülte ve üniversite bağını güçlendiren, kamu ve özel sektörde istihdam edilen mezunları ile bağını daima önemseyen ve sürdüren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini destekleyen bölüm olmaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ