EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

Yeni Türler

Dünya'nın oluşumundan günümüze kadar geçirdiği tüm çağlar dikkate alındığında, Anadolu en korunaklı bölgelerden biri olarak dikkati çekmektedir. Gerek bitki, gerek hayvan açısından olsun, Anadolu'da yaşam şansı bulmuş ve Anadolu'dan başka dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen nadir türler, ülkemizdeki araştırıcıların sürekli yoğun ilgisini çekmiştir. Biyolojik çeşitlilik açısından çok sağlam bir geçmişi olan Anadolu'daki tür zenginliğinin korunması bu yüzden çok önemlidir. Bu yeni türleri araştıran araştırıcılar bu konuda sürekli desteklenmelidir. Bulunan yeni türler, yaşadıkları yaşam alanlarında korunmalıdır.

Dünyada belli yerlerde yaşayan, henüz tespit edilmemiş türler, bulunmayı beklemektedir. Ülkemiz gölleri, akarsuları ve denizlerinde ortaya çıkarılmayı bekleyen daha nice yeni türler olduğu muhakkaktır. Bu türleri tespit edip, tüm dünyaya tanıtmak işin sadece yarısıdır. Diğer yarısı da genellikle dar bir alanda dağılım gösteren bu nadir türlerin bulundukları alanları tanıtıp korunmasını sağlamaktır.

Fakültemiz bilim insanları tarafından isimlendirilen türlerden bazıları denizlerde dağılım gösterirken, diğerleri akarsu, göl ve yeraltı sularında yaşamaktadır.

Saptanan bu nadir canlılara isim verilirken sıklıkla canlının morfolojik özelliğini belirten bir kelime, canlının bulunduğu bölgenin ismi veya konuyla ilgili çalışan başka bir bilimadamının ismi verilir. Bu isimlendirme yapılırken Latince'nin kurallarına uyulur. Çünkü, bilim çevrelerince isimlendirmelerde Latince kullanılması kararlaştırılmıştır. Yeni bulunan bir canlının bu kurallar çerçevesinde isimlendirilmesi yapıldıktan sonra, bu isim genellikle değiştirilemez ve aradan yüzyıllar geçse de aynen korunur.

Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin tanımladığı türler arasında Nif Çayı'ndan tanımlanan karidese benzeyen bir türe bu yüzden Gammarus izmirensis adı verilmiştir.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi araştırmacıları tarafından bugüne değin tanımlanmış olan yeni türler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

No Yeni Tür Adı Araştırıcılar Yıl Yayınlandığı Dergi Adı
1 Autolytus antondohrni M. Ertan ÇINAR & M. Cristina GAMBI 2005 Journal of Natural History
2 Autolytus cognettii M. Ertan ÇINAR & M. Cristina GAMBI 2005 Journal of Natural History
3 Gammarus ustaoglui Murat ÖZBEK & M. Oktar GÜLOĞLU 2005 Israel Journal of Zoology
4 Sphaerosyllis boeroi Luigi MUSCO, M. Ertan ÇINAR & Adriana GIANGRANDE 2005 Italian Journal of Zoology
5 Syllis ergeni M. Ertan ÇINAR 2005 Zootaxa
6 Eleutheromenia carinata Luitfried V. SALVINI-PLAWEN & Bilal ÖZTÜRK 2006 Spixiana
7 Echinogammarus baliki Murat ÖZBEK & M. Ruşen USTAOĞLU 2007 Crustaceana
8 Gammarus izmirensis Murat ÖZBEK 2007 Crustaceana
9 Marionina triplex Lisa MATAMOROS, Seray YILDIZ, Christer ERSEUS 2007 Marine Biology Research
10 Nebalia kocatasi Juan MOREIRA, Cengiz KOÇAK & Tuncer KATAĞAN 2007 Journal of the Marine Biological Association of the UK
11 Trypanosyllis sanmartini M. Ertan ÇINAR 2007 Journal of the Marine Biological Associations of the UK
12 Anoplodactylus nanus Franz KRAPP, Cengiz KOCAK & Tuncer KATAGAN 2008 Zootaxa
13 Eurythoe turcica M. Ertan ÇINAR 2008 Journal of Natural History
14 Luciobarbus kottelati Davut TURAN, , F. Güler EKMEKÇİ, Ali İLHAN & Semih ENGİN 2008 Zootaxa
15 Gammarus topkarai Murat ÖZBEK & Süleyman BALIK 2009 Zootaxa
16 Niphargus kirgizi Cene FISER, Belgin ÇAMUR-ELİPEK & Murat ÖZBEK 2009 Zoologischer Anzeiger
17 Niphargus sertaci Cene FISER, Belgin ÇAMUR-ELİPEK & Murat ÖZBEK 2009 Zoologischer Anzeiger
18 Prionospio ergeni Ertan DAĞLI & M. Ertan ÇINAR 2009 Zootaxa
19 Chirocephalus algidus Vezio COTTARELLI, Cem AYGEN & Graziella MURA 2010 Zootaxa
20 Chirocephalus brteki Vezio COTTARELLI, Cem AYGEN & Graziella MURA 2010 Zootaxa
21 Gammarus kesanensis Murat ÖZBEK & Belgin ÇAMUR-ELİPEK 2010 Zootaxa
22 Dikerogammarus istanbulensis  M. ÖZBEK,  N. ÖZKAN 2011 Zootaxa
23 Megamphopus katagani  K. BAKIR, M. SEZGİN,  A. MYERS 2011 Zootaxa
24 Ochthebius ustaoglui E. Tarık TOPKARA, Manfred JÄCH & Ahmet KASAPOĞLU 2011 Zootaxa
25 Lumbrineris geldiayi Luis F. CARRERA-PARRA, M. Ertan ÇINAR & Ertan DAĞLI 2011 Marine Biodiversity
26 Prosphaerosyllis marmarae M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK 2011 Journal of Natural History
27 Levinsenia demiri M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK 2011 Journal of Natural History
28 Levinsenia kosswigi M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK 2011 Journal of Natural History
29 Levinsenia marmarensis M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK 2011 Journal of Natural History
30 Levinsenia tribranchiata M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK 2011 Journal of Natural History
31 Prinospio anatolica Ertan DAĞLI & M. Ertan ÇINAR 2011 Zootaxa
32 Prinospio maciolekae Ertan DAĞLI & M. Ertan ÇINAR 2011 Zootaxa
33 Gammarus katagani M. ÖZBEK 2012 Zoology in the Middle East
34 Gammarus obruki M. ÖZBEK 2012 Turkish Journal of Zoology
35 Gammarus baysali M. ÖZBEK, L. YURGA, O. KÖYLÜOĞLU 2013 Turkish Journal of Zoology
36 Leonnates aylaoberi M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI 2013 Journal of Natural History
37 Levinsenia materi M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI 2013 Journal of Natural History
38 Gammarus komareki aznavensis M. ÖZBEK, Hamidreza RASOULI 2014 Turkish Journal of Zoology
39 Gammarus gonensis M. ÖZBEK 2017 Turkish Journal of Zoology

Not: Koyu renkli yazılmış olan isimler Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü'nün elemanıdır.