Çerez Örnek
canlı destek

Su Ürünleri Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

EA1. Ulusal ve Uluslararası Su Ürünleri tesis ve kuruluşlarında Ar-Ge, üretim, kalite gibi birimlerinde görevler üstlenir, yöneticilik yaparlar.

EA2. Araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve üniversitelerde çalışma yeterliliğine sahip olurlar.

EA3. Kendi önderliğinde veya ortaklıklar içinde tesis açma,  ya da akuakültür yapma gibi ticari atılımlarda bulunurlar

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ