Çerez Örnek

Yetiştiricilik Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Cüneyt SUZER


Yetiştiricilik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümünün 2 anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımızda 12 Profesör, 9 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi, 1 Mühendis ve 2 Teknisyen görev almaktadır. Yetiştiricilik Anabilim Dalında Yetiştiricilik Bölümünün öz görev ve öz görüşü doğrultusunda eğitim ve öğretim çıktılarını kapsayan lisans ve lisansüstü dersler yürütülmektedir. Anabilim Dalımızın genel çalışma konuları deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, yumuşakça ve eklembacaklı türlerinin yetiştiriciliği ve aynı zamanda bu türlerin larva yetiştiriciliği, fitoplankton ve zooplankton kültürü, makroalg yetiştiriciliği, balık besleme ve yem teknolojileri, akvaryum balıkları yetiştiriciliği ve su ürünleri ekonomisi konularında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli ekipman ve teçhizata sahip Bornova yerleşkesinde 8 adet (Balık Yetiştiriciliği Biyoanaliz Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Endüstriye Aday Tür Yetiştiricilik Laboratuvarı, Yumuşakçalar ve Eklembacaklılar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Egemar Akvaryum ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Laboratuvarı, Islah ve Genetik Laboratuvarı), Urla yerleşkesinde 5 adet (Yetiştiricilik ve Balık Besleme Laboratuvarı, Omurgasızlar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Su Bitkileri Laboratuvarı) olmak üzere toplam 13 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca Urla yerleşkesinde deniz ve iç su organizmalarının üretim çalışmalarının yürütüldüğü Dr. H. Okan KAMACI Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi bulunmaktadır. Bu tesis ve laboratuvarlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders uygulamaları, tez çalışmaları ve tüm anabilim dalının araştırma projeleri yürütülmektedir.

 

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Osman ÖZDEN +90 (232) 311 1294
Prof.Dr. Aynur LÖK +90 (232) 311 3096
Prof.Dr. M. Kürşat FIRAT +90 (232) 311 5221
Prof.Dr. Dilek EMİROĞLU +90 (232) 311 5219
Prof.Dr. Şahin SAKA +90 (232) 311 5207
Prof.Dr. Gürel TÜRKMEN +90 (232) 311 1295
Prof.Dr. Cüneyt SUZER +90 (232) 311 1309
Prof.Dr. Halil ŞEN +90 (232) 311 5214
Prof.Dr. Ali Yıldırım KORKUT +90 (232) 311 3094
Prof.Dr. Yaşar DURMAZ +90 (232) 311 1304
Prof.Dr. Aysun KOP +90 (232) 311 3842
Prof.Dr. Özgür ALTAN +90 (232) 311 1301
Prof.Dr. Serpil SERDAR +90 (232) 311 1303
Prof.Dr. Hülya EMİNÇE SAYGI +90 (232) 311 2249
Prof..Dr. Müge Aliye HEKİMOĞLU +90 (232) 311 2242
Doç.Dr. Fatih PERÇİN +90 (232) 311 1306
Doç.Dr. Şükrü YILDIRIM +90 (232) 311 5211
Doç.Dr. Bilge KARAHAN +90 (232) 311 3836
Doç.Dr. Aysun KÜÇÜKDERMENCİ +90 (232) 311 4094
Doç.Dr. M.Tolga TOLON +90 (232) 311 3830
Doç.Dr. Gamze TURAN +90 (232) 311 5217
Doç.Dr. Serhat ENGİN +90 (232) 311 3815
Doç.Dr. Selçuk YİĞİTKURT +90 (232) 311 4096
Dr. Öğr. Üyesi Edis KORU +90 (232) 311 5211
Dr. Öğr. Üyesi Kutsal GAMSIZ +90 (232) 311 5216
Dr.Öğr.Üyesi Emel ÖZCAN GÖKÇEK +90 (232) 311 5338
Öğr.Gör.Dr. Ali KIRTIK +90 (232) 311 4096
Araş.Gör.Dr. Hatice TEKOĞUL +90 (232) 311 5217
Araş.Gör. Deniz GÜNAY +90 (232) 311 4095
Tek.Dr. Melike FERHATOĞLU PERVİN +90 (232) 311 4096
Araş.Gör.Dr. Evrim KURTAY +90 (232) 311 4095
Araş.Gör.Dr. Övgü Gencer +90 (232) 311 3815
Tek.Dr. Fatih GÜLEÇ +90 (232) 311 4095

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ