canlı destek

Yetiştiricilik Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Cüneyt SUZER


Deniz Balıkları Yetiştiriciliği: Çipura ve levrek balıklarının kuluçkahanede larval üretimi, ağ kafes ve doğal kaynaklarda pazar boyuna dek yetiştiriciliği Urla'da bulunan Dr. H. Okan KAMACI Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Bu konuda geliştirmeye yönelik Ar&Ge çalışmaları ve eğitim uygulamaları gerçekleşmektedir. Karides türleri için larval dönemden itibaren üretim ve yetiştiricilik uygulamaları konularında çalışılmaktadır. İç Su Balıkları Yetiştiriciliği: Alabalık, sazan, tilapia gibi içsu balıklarının üretimi ve yetiştiriciliği konularında araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır..  Balık Besleme ve Yem Teknolojisi: Balık yemlerinin yapısı, analiz yöntemleri, besleme ve rasyon hazırlama ve yem üretim teknolojisi konularında araştırma ve eğitim yapılmaktadır.  Plankton Kültürü: Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan fitoplankton, zooplankton (Brachionus plicatilis, Artemia sp., Daphnia sp.) türlerinin yaşam dönemleri, optimal kültür koşulları ile ilgili çalışmaların yanında algal biyoteknoloji konusunda araştırmalar yapılmaktadır.  Su Ürünleri Ekonomisi: Su ürünlerinde sanayi, avcılık ve yetiştiricilik ekonomisi, makro ve mikro bazda ele alınmaktadır. İşletme yönetimi, planlama ve pazarlama konularında dersler verilmekte ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Osman ÖZDEN +90 (232) 311 1294
Prof.Dr. Aynur LÖK +90 (232) 311 3096
Prof.Dr. M. Kürşat FIRAT +90 (232) 311 5221
Prof.Dr. Dilek EMİROĞLU +90 (232) 311 5219
Prof.Dr. Şahin SAKA +90 (232) 311 5207
Prof.Dr. Gürel TÜRKMEN +90 (232) 311 1295
Prof.Dr. Cüneyt SUZER +90 (232) 311 1309
Prof.Dr. Halil ŞEN +90 (232) 311 5214
Prof.Dr. Ali Yıldırım KORKUT +90 (232) 311 3094
Prof.Dr. Yaşar DURMAZ +90 (232) 311 1304
Prof.Dr. Aysun KOP +90 (232) 311 3842
Prof.Dr. Özgür ALTAN +90 (232) 311 1301
Doç.Dr. Serpil SERDAR +90 (232) 311 1303
Doç.Dr. Fatih PERÇİN +90 (232) 311 1306
Doç.Dr. Hülya SAYĞI +90 (232) 311 2249
Doç.Dr. Müge Aliye HEKİMOĞLU +90 (232) 311 2242
Doç.Dr. Şükrü YILDIRIM +90 (232) 311 5211
Doç.Dr. Bilge KARAHAN +90 (232) 311 3836
Doç.Dr. Aysun KÜÇÜKDERMENCİ +90 (232) 311 4094
Doç.Dr. M.Tolga TOLON +90 (232) 311 3830
Doç.Dr. Gamze TURAN +90 (232) 311 5217
Dr. Öğr. Üyesi Edis KORU +90 (232) 311 5211
Dr. Öğr. Üyesi Kutsal GAMSIZ +90 (232) 311 5216
Öğr.Gör.Dr. Serhat ENGİN +90 (232) 311 5207
Öğr.Gör.Dr. Ali KIRTIK +90 (232) 311 4096
Araş.Gör.Dr. Hatice TEKOĞUL +90 (232) 311 5217
Araş.Gör.Dr. Emel ÖZCAN GÖKÇEK +90 (232) 311 5338
Araş.Gör. Deniz GÜNAY +90 (232) 311 4095
Müh.Dr. Selçuk YİĞİTKURT +90 (232) 311 4096
Tek.Dr. Melike FERHATOĞLU +90 (232) 311 4096
Araş.Gör.Dr. Evrim KURTAY +90 (232) 311 4095
Araş.Gör.Dr. Övgü Gencer +90 (232) 311 3815
Tek. Fatih GÜLEÇ +90 (232) 311 4095

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ