Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şükran Çaklı


İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, iki profesör, dört doçent, bir doktor öğretim üyesi, iki araştırma görevlisi ve bir teknisyenden oluşmaktadır. Anabilim dalı eğitim faaliyetleri ve bilimsel araştırmaları içeren çok çeşitli aktiviteleri içine almaktadır.  Yapılan bilimsel araştırmalar, gerek özel sektöre gerekse literatüre önemli katkılarda bulunmaktadır. Bölüm araştırma ve eğitim konuları için su ürünlerinde kalite, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, ürün geliştirme ve kalite artırımı, yan ürün teknolojileri, gıda kimyası ve mikrobiyolojisi, gıda güvenlik ve kalite yönetim sistemleri gibi konuları temel almıştır.  Kimyasal,  mikrobiyolojik, duyusal, renk ve doku ve enzim analizleri anabilim dalı bünyesinde yapılmaktadır. Bölümdeki eğitim ve araştırma aktiviteleri 2 mikrobiyoloji ve 3 kimyasal laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.  İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı WEFTA (Batı Avrupa Balık Teknologları Birliği ) grubunun 2004 yılından beri Türkiye temsilcisidir.

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Şükran ÇAKLI +90 (232) 311 1300
Prof.Dr. Ufuk ÇELİK +90 (232) 311 3811
Doç.Dr. Berna KILINÇ +90 (232) 311 5230
Doç.Dr. Aslı CADUN YÜNLÜ +90 (232) 311 1310
Doç.Dr. M. Tolga DİNÇER +90 (232) 311 5229
Doç.Dr. Şebnem TOLASA +90 (232) 311 1298
Dr. Öğr. Üyesi Can ALTINELATAMAN +90 (232) 311 3816
Dr. Burcu Evren ŞEN YILMAZ +90 (232) 311 5228
Araş.Gör.Dr. Ömer Alper ERDEM +90 (232) 311 5228