canlı destek

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şükran Çaklı


İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, beş profesör, bir doçent, bir doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim dalı, lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak toplumsal sorumluluk projeleri ve özel sektöre yönelik danışmanlık ve analiz hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bilimsel çalışmalar literatüre katkı sağlamakla beraber bölgesel ve küresel ölçekte su ürünleri işleme endüstrisine yön göstermektedir. Bölüm araştırma ve eğitim konuları için su ürünlerinde kalite, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, ürün geliştirme ve kalite artırımı, yan ürün teknolojileri, gıda kimyası ve mikrobiyolojisi, gıda güvenlik ve kalite yönetim sistemleri gibi konuları temel almıştır.  Kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal, renk ve doku ve enzim analizleri anabilim dalı bünyesinde yapılmaktadır. Bölümdeki eğitim ve araştırma aktiviteleri 2 mikrobiyoloji ve 3 kimyasal laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.  İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı WEFTA (Batı Avrupa Balık Teknologları Birliği) grubunun 2004 yılından beri Türkiye temsilcisidir.

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Şükran ÇAKLI +90 (232) 311 1300
Prof.Dr. Ufuk ÇELİK +90 (232) 311 3811
Prof.Dr. Berna KILINÇ +90 (232) 311 5230
Prof.Dr. Aslı CADUN YÜNLÜ +90 (232) 311 1310
Prof.Dr. M. Tolga DİNÇER +90 (232) 311 5229
Doç.Dr. Şebnem TOLASA +90 (232) 311 1298
Dr. Öğr. Üyesi Can ALTINELATAMAN +90 (232) 311 3816
Dr. Burcu Evren ŞEN YILMAZ +90 (232) 311 5228
Araş.Gör.Dr. Ömer Alper ERDEM +90 (232) 311 5228

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ