Çerez Örnek

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şükran Çaklı


İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, beş profesör, bir doçent, bir doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim Dalı, lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak toplumsal sorumluluk projeleri ve özel sektöre yönelik danışmanlık ve analiz hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bilimsel çalışmalar literatüre katkı sağlamakla beraber bölgesel ve küresel ölçekte su ürünleri işleme endüstrisine yön göstermektedir. Anabilim Dalı’mızın araştırma ve eğitim konuları için su ürünlerinde kalite, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, ürün geliştirme ve kalite artırımı, yan ürün teknolojileri, gıda kimyası ve mikrobiyolojisi, gıda güvenlik ve kalite yönetim sistemleri gibi konuları temel almıştır. Kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal, renk ve doku ve enzim analizleri Anabilim Dalı bünyesinde yapılmaktadır. Anabilim Dalı’mızın eğitim ve araştırma aktiviteleri; iki mikrobiyoloji ve üç kimyasal laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalı’mız WEFTA (Batı Avrupa Balık Teknologları Birliği) grubunun 2004 yılından beri Türkiye temsilcisidir.

 

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Şükran ÇAKLI +90 (232) 311 1300
Prof.Dr. Ufuk ÇELİK +90 (232) 311 3811
Prof.Dr. Berna KILINÇ +90 (232) 311 5230
Prof.Dr. Aslı CADUN YÜNLÜ +90 (232) 311 1310
Prof.Dr. M. Tolga DİNÇER +90 (232) 311 5229
Prof..Dr. Şebnem TOLASA YILMAZ  +90 (232) 311 1298
Dr.Öğr.Üyesi Burcu Evren ŞEN YILMAZ +90 (232) 311 5228
Dr.Öğr.Üyesi  Ömer Alper ERDEM +90 (232) 311 5228

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ