Çerez Örnek

Misyon Vizyon


Su Ürünleri Mühendisliği Programının Amaçları

EA1. Ulusal ve Uluslararası Su Ürünleri tesis ve kuruluşlarında Ar-Ge, üretim, kalite gibi birimlerinde görevler üstlenir, yöneticilik yaparlar.

EA2. Araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve üniversitelerde çalışma yeterliliğine sahip olurlar.

EA3. Kendi önderliğinde veya ortaklıklar içinde tesis açma,  ya da akuakültür yapma gibi ticari atılımlarda bulunurlar.

 

Su Ürünleri Fakültesi Özgörevi

Su Ürünleri Mühendisliği bilim alanında; evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda su ürünleri sektörünün gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek donanımlı, yenilikçi ve rekabetçi lisans ve lisansüstü Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Su Ürünleri Fakültesi Misyonu

Türkiye’de öncü, araştırma ve eğitim alanında bölgesel, ulusal ve evrensel anlamda Su ürünleri Mühendisliği Bilim Dalı özelinde gereksinimleri karşılayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Ar-Ge birikimini toplumun yararına sunan, öğrenciyi merkeze alarak mesleki ve evrensel değerlere bağlı,  gelişime açık, bilimsel düşünceyi özümsemiş, deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında güncel teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere uygulamalı eğitim yaptırmak ve gerekli bilgilerle donatmaktır.

 

Su Ürünleri Fakültesi Vizyonu

Bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, öğrenci odaklı, erişilebilir yönetim modelini benimsemiş, kalite öncelikli Eğitim ve Öğretim faaliyetleri sunan, topluma hizmet uygulamaları ile toplum, sektör, üniversite bağını güçlendiren, mezunları ile bağını daima önemseyen,  Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve iş birliklerini destekleyen, bilim dalında “Öncü ve lider” Fakülte olmaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ