canlı destek

Misyon Vizyon


Fakültenin başlıca amacı deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere gerekli bilgiler ile donatmak ve uygulamaları yaptırmaktır. Fakülte, sucul ortamdaki çevresel sorunlar, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada çıkan sorunları yerinde saptamak, çözüm önerileri getirmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizde, su ürünleri yetiştiriciliğinin başlaması ve gelişmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu sektörün oluşması için çabalar harcanmıştır.

Su Ürünleri Fakültesi mezunları, kamu kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerde olmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri ve diğer çeşitli kamu kurumları, balıkçılık ve Su Ürünleri üretim işletmelerinde çalışabilmektedirler.

Bornova yerleşkesine ek olarak Urla'da bulunan HOMA (SÜFA) Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Çiğli-Çamaltı tuzlası yakınında bulunan HOMA (SÜFA) Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanında faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana yayınladığı ders kitapları, çok sayıda araştırma, inceleme ve makaleleri ile ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almakta ve diğer Su Ürünleri Fakültelerinin kuruluşlarında ve gelişmelerinde katkıda bulunan "ana fakülte" olmanın sorumluluğunu ve mutluluğunu taşımaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ