canlı destek

Temel Bilimler Bölümü


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Alper Doğan
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Özlem ÇAKAL ARSLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı:  Doç.Dr. Aslı  BAŞARAN


Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 1992 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosu tarafından oluşturulmuştur. Sonrasında, fakülte mezunlarının katılımlarıyla akademik kadrosu büyüyerek günümüzdeki halini almış olup, konularında uzmanlaşmış akademisyen kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyinde uygulamalı eğitimine devam etmektedir. Balıkçılık Temel Bilimler, Deniz Biyolojisi ve İçsular Biyolojisi olmak üzere üç anabilim dalından oluşan bölümde, Türkiye denizleri ve içsularında gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve projeler de yürütülmektedir. Bu araştırma ve projelerin kapsamını balık biyolojisi ve ekolojisi, ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen, memeliler, bentos, plankton, su kalitesi ve kimyası, ekotoksikoloji, ekoteknoloji, ekobiyotest, limnoloji (göl, rezervuar, sulak alan, akarsu ve lagün ekolojisi), biyolojik çeşitlilik ile var olan stokların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi konular oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilmiş araştırma projelerinin yanı sıra, kamu ve özel sektör tarafından talep edilen araştırma projeleri ve raporlandırma faaliyetleri de başarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm öğretim üye ve elemanları tarafından yayınlanmış çok sayıda ders kitabı, makale ve eğitim materyali bulunmaktadır.

Laboratuvar Olanakları

Temel Bilimler Bölümü'ne ait laboratuvarlarda bulunan makine ve teçhizat listeleri için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ