Çerez Örnek

Temel Bilimler Bölümü

 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Alper DOĞAN
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Burcu TAYLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı:  Dr.Öğr. Üyesi Sencer AKALIN

 

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin 3 bölümünden biri olup, 1992 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosu tarafından oluşturulmuş ve sonrasında, fakülte mezunlarının katılımlarıyla akademik kadrosu büyüyerek günümüzdeki halini almıştır. Balıkçılık Temel Bilimleri, Deniz Biyolojisi ve İçsular Biyolojisi olmak üzere üç anabilim dalından oluşan bölümde, 33 Öğretim Üyesi  (17 Profesör, 15 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi), 8 Araştırma Görevlisi ile eğitimin yanı sıra Türkiye denizleri ve içsularında,  ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

Bölümümüzün başlıca çalışma ve eğitim konularını; balık biyolojisi ve ekolojisi, ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen ve memeliler, bentos, plankton, su kalitesi ve kimyası, ekotoksikoloji, ekoteknoloji, ekobiyotest, limnoloji (göl, rezervuar, sulak alan, akarsu ve lagün ekolojisi), biyolojik çeşitlilik ile var olan stokların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi konular oluşturmaktadır.

Bölümün, Bornova yerleşkesinde, eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli donanıma sahip 11 (Limnoloji I-II, Balıkçılık Biyolojisi I-II, Bentoloji, Su Kimyası, Planktonoloji, Ekotoksikoloji, Ekoteknoloji, Ekobiyotest, Biyojeokimya) ve Urla yerleşkesinde de bir adet (Bentoloji) olmak üzere toplam 12 adet laboratuvarı mevcuttur.

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öz Görev:

Su Ürünleri Temel Bilimler alanında; evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilgi birikimini ve tecrübelerini toplum yararı için kullanan, çevre bilinci ve sürdürülebilir yönetimi konusunda gerekli bilimsel donanıma sahip, kamu ve özel sektörün ilgili branşlarının gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek yenilikçi ve rekabetçi lisans ve lisansüstü Su Ürünleri Mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sunmaktır.

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öz Görüş:

Su Ürünleri Temel Bilimler alanında bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, alanında öğrenci odaklı, kalite öncelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen eğitim-öğretim faaliyetleri sunan, sektör ile fakülte ve üniversite bağını güçlendiren, kamu ve özel sektörde istihdam edilen mezunları ile bağını daima önemseyen ve sürdüren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini destekleyen bölüm olmaktır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ