Çerez Örnek
canlı destek

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. F. Ozan DÜZBASTILAR


Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı; 10 profesör, 6 doçent ve 1 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Başlıca çalışma konularını; ticari ve amatör balıkçılık, av araçları ve yöntemlerinin geliştirilmesi, av araçlarının seçiciliği, balık davranışları, popülasyon dinamiği ve balık stoklarının değerlendirilmesi, yapay resif uygulamaları, avcılık temelli yetiştiricilik (orkinos besiciliği), akustik telemetri, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri (CBS), kıyı balıkçılığı ve akuakültür etkileşimi, dalyan balıkçılığı ve yönetimi, deniz koruma alanları, balıkçılık ve deniz memelilerinin etkileşimi, balıkçı gemileri ve donanımı, su ürünleri kooperatifleri, su ürünleri halleri ve pazarlama, toplumsal cinsiyet eşitliği ve balıkçılık, sürdürülebilir balıkçılık politikaları, balıkçılık ekonomisi ve yönetimi oluşturmaktadır. Ayrıca, aletli dalış tekniklerinden (SCUBA, sualtı fotoğrafçılığı, görsel sayım vb.) hem bilimsel hem de eğitim amaçlı olarak yararlanılmaktadır. Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı başta lisans eğitimi olmak üzere lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı eğitimi hedef alan Anabilim Dalımızda, öğretim elemanları uluslararası bilimsel gelişmeleri yakinen takip etmekte, güncel bilgiyi sahadaki birikimleriyle sentez ederek, öğrencilerine aktarmaktadırlar. Ayrıca, uygulamalı bir bilim dalı olarak Su Ürünleri Avlama Teknolojisi ile ilgili derslerin laboratuvar uygulamaları Fakültemize ait Urla ve Bornova Kampüslerinde, deniz çalışmaları Urla biriminde yer alan araştırma gemimizde, Fakültemize ait Çamaltı Tuzlası’nda yer alan Homa Dalyanımızda yapılırken; öğrencilerimiz balıkçılarla irtibatlı olarak uygulamalı eğitimlerini balıkçı kooperatifleri, mezatlar, balıkhaneler ve balıkçı limanlarında sürdürmektedirler. Anabilim Dalı’nda kuruluşundan bu yana tamamlanmış veya devam etmekte olan çok sayıda proje (AB, TÜBİTAK, TAGEM, İZKA, BAP vb.) vardır. Anabilim Dalımız, Türkiye’de birçok üniversitenin Su Ürünleri Fakülteleri’nin Avlama Teknolojisi Anabilim Dallarına da akademisyen yetiştirmiş ve gerek sektöre gerekse akademik camiaya Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde iyi yetişmiş uzmanlar kazandırmayı misyon edinmiştir. Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tebliğ toplantılarına, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Bilimsel Tavsiye Komitesine, Kalkınma Bakanlığı tarafından beş yıllık kalkınma planları için oluşturulan Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonuna, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının balıkçılık danışma kurullarına üye göndermek suretiyle sadece sektörün gelişimine değil aynı zamanda yönetimine de destek vermektedir. Anabilim Dalımızın, sektörle ve toplumla diyaloglarını etik ve toplumsal sorumluluk anlayışı içinde başarıyla kuran ve sürdüren akademisyenleri, her yıl birçok ulusal ve uluslararası toplantıya yoğun katılım gösterirken aynı zamanda bu toplantıların ülkemizde organize edilmesine de öncülük etmektedir. Anabilim Dalı üyelerimiz çalıştay, kongre ve sempozyumlarda bilimsel komitede, düzenleme komitesinde yer almakta, yurt içinden ve yurt dışından çağrılı konuşmacı olarak görev üstlenmektedir. Anabilim Dalı üyelerimizin yazmış olduğu ulusal ve uluslararası kitap bölümleri ve kitapları, editör olarak çıkardıkları kitaplar sektörde ilgi görmekte, saygın uluslararası dergilerde yayınladıkları makaleler çok sayıda atıf almaktadır. Benzer şekilde, birçok ulusal ve uluslararası komisyonda, bilimsel dergilerin editörler kurulu içinde yer alan öğretim üyelerimiz, tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini öğrencilerimizin eğitimi ve toplum yararına sunmayı görev addetmektedirler.

 

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Adnan TOKAÇ +90 (232) 311 1307
Prof.Dr. Ali KARA +90 (232) 311 1302
Prof.Dr. Altan LÖK +90 (232) 311 5225
Prof.Dr. Okan AKYOL +90 (232) 311 1826
Prof.Dr. Zafer TOSUNOĞLU +90 (232) 311 3828
Prof.Dr. Celâlettin AYDIN +90 (232) 311 5213
Prof.Dr. Gülnur METİN +90 (232) 311 1299
Prof.Dr. Vahdet ÜNAL +90 (232) 311 5226
Prof.Dr. F. Ozan DÜZBASTILAR +90 (232) 311 5227
Prof.Dr. Ali ULAŞ +90 (232) 311 5227
Prof.Dr. Tevfik CEYHAN +90 (232) 311 5212
Doç.Dr. M. Hakan KAYKAÇ +90 (232) 311 5348
Doç.Dr. İlker AYDIN +90 (232) 311 4098
Doç.Dr. Ozan SOYKAN +90 (232) 311 4098
Doç.Dr. Aytaç ÖZGÜL +90 (232) 311 4101
Dr.Öğr.Üyesi Huriye GÖNCÜOĞLU BODUR +90 (232) 311 1299

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ