canlı destek

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Okan AKYOL


Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı 11 profesör, 6 doçent ve 1 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Başlıca çalışma konularını; ticari ve amatör balıkçılık, av araçları ve yöntemlerinin geliştirilmesi, av araçlarının seçiciliği, balık davranışları ve yaşama oranları, popülasyon dinamiği ve balık stoklarının değerlendirilmesi, yapay resif uygulamaları, avcılık temelli yetiştiricilik (orkinos), akustik telemetri, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri (CBS), kıyı balıkçılığı ve akuakültür etkileşimi, dalyanlar, deniz koruma alanları, balıkçılık ve deniz memelilerinin etkileşimi, balıkçı gemileri ve donanımı, su ürünleri kooperatifleri, su ürünleri halleri ve pazarlama, balıkçılık politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve balıkçılık, balıkçılık ekonomisi ve yönetimi oluşturmaktadır. Avlama Teknolojisi ABD başta lisans eğitimi olmak üzere lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) ve ön lisans düzeyinde eğitimler de vermektedir. Anabilim Dalımız, bilimsel çalışmalarını ve ders uygulamalarını bir yandan fakülteye ait araştırma gemileriyle denizlerde ve laboratuvarlarda yürütürken, diğer yandan da doğrudan balıkçılarla işbirliği içinde av sahalarında, kooperatiflerde, su ürünleri hallerinde, mezatlarda, balıkçıların kendi gemilerinde ve denizlerde yürütmektedir. Anabilim dalında kuruluşundan bu yana tamamlanmış veya devam etmekte olan çok sayıda proje (AB, TÜBİTAK, TAGEM, İZKA vb.) vardır. Anabilim Dalımız, Türkiye’de birçok üniversitenin su ürünleri fakültelerinin Avlama Teknolojisi anabilim dallarına akademisyen ihraç etmiş ve gerek reel sektöre gerekse akademik camiaya YL ve Doktora yapmış iyi yetişmiş uzmanlar kazandırmayı misyon edinmiştir. Avlama Teknolojisi ABD, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tebliğ toplantılarına, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Bilimsel Tavsiye Komitesine, Kalkınma Bakanlığı tarafından beş yıllık kalkınma planları için oluşturulan Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonuna üye göndermek suretiyle sadece sektörün gelişimine değil aynı zamanda yönetimine de destek vermektedir. Anabilim Dalımızın, sektörle ve toplumla diyaloglarını etik ve toplumsal sorumluluk anlayışı içinde başarıyla kuran ve sürdüren seçkin akademisyenleri, her yıl birçok ulusal ve uluslararası toplantıya yoğun katılım gösterirken aynı zamanda bu toplantıların ülkemizde organize edilmesine de öncülük etmektedir. Anabilim Dalı üyelerimiz çalıştay, kongre ve sempozyumlarda bilimsel komitede, düzenleme komitesinde yer almakta, yurt içinden ve zaman zaman yurt dışından çağrılı konuşmacı olarak görev üstlenmektedir. Anabilim Dalı üyelerimizin yazmış olduğu ulusal ve uluslararası kitap bölümleri ve kitapları, editör olarak çıkardıkları kitaplar sektörde ilgi görmekte, saygın uluslararası dergilerde bastırdıkları makaleler çok sayıda atıf almaktadır. Benzer şekilde, birçok ulusal ve uluslararası komisyonda, bilimsel dergilerin editörler kurulu içinde yer alan ABD üyelerimiz, tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini öğrencilerimiz ve toplum yararına sunmayı görev kabul etmiştir.

 

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Adnan TOKAÇ +90 (232) 311 1307
Prof.Dr. H. Tuncay KINACIGİL +90 (232) 311 1308
Prof.Dr. Ali KARA +90 (232) 311 1302
Prof.Dr. Altan LÖK +90 (232) 311 5225
Prof.Dr. Okan AKYOL +90 (232) 311 1826
Prof.Dr. Zafer TOSUNOĞLU +90 (232) 311 3828
Prof.Dr. Celâlettin AYDIN +90 (232) 311 5213
Prof.Dr. Gülnur METİN +90 (232) 311 1299
Prof.Dr. Vahdet ÜNAL +90 (232) 311 5226
Prof.Dr. Akın T. İLKYAZ +90 (232) 311 3840
Prof.Dr. F. Ozan DÜZBASTILAR +90 (232) 311 5227
Doç.Dr. Ali ULAŞ +90 (232) 311 5227
Doç.Dr. M. Hakan KAYKAÇ +90 (232) 311 5348
Doç.Dr. Tevfik CEYHAN +90 (232) 311 5212
Doç.Dr. İlker AYDIN +90 (232) 311 4098
Doç.Dr. Ozan SOYKAN +90 (232) 311 4098
Doç.Dr. Aytaç ÖZGÜL +90 (232) 311 4101
Öğr.Gör.Dr. Huriye GÖNCÜOĞLU +90 (232) 311 1299

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ