canlı destek

Staj İşlemleri

 


Fakültemiz öğrencilerinden 3. ve 4. Sınıflarında olup staj yapacak olan öğrencilerden istenecek belgeler ile gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir. Tüm öğrenciler bu belgeleri tamamlayıp teslim etmek ve gerekli şartlara uymakla yükümlüdür.

İndirilebilir Belgeler

İşletme Stajyer Talep Formu

Staj Sözleşmesi (10 gün)

Staj Sözleşmesi (15 gün)

Staj Sözleşmesi (20 gün)

Staj Sözleşmesi (25 gün)

Staj Sözleşmesi (30 gün)

Staj Sözleşmesi (50 gün)

Staj Defteri (Türkçe)

Staj Defteri (İngilizce)

Staj Başvuru Formu (KIŞ DÖNEMİ) 

Staj Başvuru Formu (YAZ DÖNEMİ)

Staj Uygulama Esasları (Güncel 31/08/2021)

Staj Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

1. Fakültemizin 3. Sınıf veya 4. Sınıf öğrencisi olmak.

2. Staja başlamadan önce öğrencinin hazırlaması gereken evraklar;

 • Staj Başvuru Formu
 • Öğrencinin staj yapacağı işletmeyi ilan edilen tarihler arasında belirlemesi gerekmektedir 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 • Öğrenci kimliği fotokopisi (2 adet)
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Staj sözleşmesinin internet sayfamızdan temin edilmesi (Staj Sözleşmesi-15 gün, Staj Sözleşmesi-20, gün Staj Sözleşmesi-25 gün,Staj Sözleşmesi-30 gün, Staj Sözleşmesi-50 gün), (2 adet, işletme talep etmesi durumunda 3 adet)
 • Staj yapılacak işletmenin staj başvuru evrakında resmi kaşe ve imzasının yanısıra, staj yapılacak işletmede staj yetkilisinin adı ve soyadı ve imzasının eksiksiz olarak, staj başvurusunda yer alması gerekmektedir.
 • İş Güvenliği Belgesi olmayan ya da bu dersi daha önce almayan (transkriptlerinde bulunmayan) öğrencilerimiz için ilan edilen tarihte yapılacak olan İş Güvenliği eğitimine mutlaka katılımın sağlanması (İş Güvenliği belgesi mevcut ise 2 adet)

3. Staj Komisyon toplantısından sonra başvuruların değerlendirme sonuçları internetten duyurulacaktır.

4. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin yapması gerekenler;

 • Staj başlangıç gününden bir önceki hafta muhasebe bürosuna gitmesi,
 • Staj sigorta girişini yaptırması,
 • İşletmeye götürmek üzere SGK işe giriş bildirgesini düzenletmesi zorunludur.

5. Staj bittikten sonra Öğrenci İşleri Şefliğine teslim edilecek evraklar ve yapılacak işlemler;

 • Staj defteri ön sayfa mutlaka imza ve kaşeli olmalı,
 • Doldurulan tüm sayfalar imzalı olmalı,
 • Öğrenci Staj Raporunu öğrenci doldurmalı,
 • Staj defterini öğrenci işleri şefliğine imza karşılığı teslim etmeli,
 • Staj değerlendirme formunun işletme tarafından doldurularak öğrenci işleri şefliğine teslim etmesi gerekmektedir.

6. Staj bittikten sonra Muhasebe Bürosu'na teslim edilecek evraklar ve yapılacak işlemler;

 • Staj devam çizelgesi imzalı olması,
 • Stajyer maaşına ait banka dekontunu Muhasebeye teslim etmesi gerekmektedir.

7. İlan edilen tarihte staj sınavının yapılması

8. Staj sonuçlarının ilan edilmesi

2022-2023 Staj Tarihleri

 

Staj Grubu

Son Başvuru Tarihi

Staj Günü (İş günü)

Staj Tarihleri

Kış

09 Ocak 2023 

10 gün

 23 Ocak – 03 Şubat 2023

Yaz

 

15 gün1

 

20 gün2

 

25 gün3

 

30 gün4

 

50 gün5

 

 

 

 

 1. 15 gün staj yapacak öğrencilerin (eski yönetmeliğe dahil olanlar) 10 gün kış stajı yapmaları zorunludur.
 2. 20 gün staj yapacak öğrenciler sadece 2. Sınıf öğrencileridir.
 3. 25 gün staj yapacak öğrenciler, sadece eski programa kayıtlı öğrencilerin toplam gün sayısıdır.
 4. 30 gün staj yapacak öğrenciler sadece 2. Sınıf öğrencileridir.
 5. 50 gün staj yapacak öğrenciler sadece 2. Sınıf öğrencileridir. Zorunlu Staj süresi toplam 60 gün olduğundan, Çift Anadal* ve Yandal** yapacak öğrencilerimizin 50 gün staj yapabilmek için 10 gün Kış Stajı yapmak zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Staj İlkeleri

Güncellenen Staj Uygulama Esaslarını dikkatle gözden geçiriniz!!! Staj Uygulama Esasları (Güncel 31/08/2021)

1. Zaman ve Süre

Öğrenciler staj dilekçelerini staj komisyonunca belirlenen tarihler arasında Fakülte Öğrenci İşlerine Şefliği bürosuna verirler. Kış yarıyılı tatilinde yapılacak staj 10 iş günü, yaz tatilinde yapılacak staj ise 15 iş günüdür. Ayrıca öğrenci stajının tamamını 25 iş günü olarak yaz tatilinde de yapabilir.

Yurt dışında staj yapmayı planlayan öğrenciler staj komisyonunca belirlenen tarihler arasında öğrenci işlerine dilekçe ile başvurur. Öğrenciler staj yerlerini kendi imkanları ile bulup, davet mektubunu da bu dilekçe ile birlikte fakülte öğrenci işlerine verirler. Yurtdışı stajının uygunluğu, komisyonca onaylandığı takdirde, öğrenci işleri şefliği tarafından gerekli işlemlere başlanır.

2. Yer ve Başvuru

a) Öğrencilerin staj yapacağı yerler komisyon tarafından aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasından seçilir.

 • Deniz, içsu ve akvaryum balıkları (Petshoplar hariç) üretim tesisleri
 • Balık aşılama ve lojistik firmalar,
 • Ağ yapım firmaları (ağ yıkama, tamir, booling vb),
 • Balık ve balıkçılık malzemesi ticareti yapan yerler,
 • Su ürünleri işleme tesisleri,
 • Balık yemi fabrikaları,
 • Balık avcılığı yapan trol ve gırgır tekneleri,
 • Balık halleri,
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlükleri,
 • DSİ Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlükleri,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlükleri,
 • Su Ürünleri Kooperatifleri,
 • Su Ürünleri Sigorta Şirketleri,
 • Su Ürünleri İthalat-İhracat Şirketleri,
 • Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Enstitü Müdürlükleri,
 • Belediyelerin ilgili kuruluşları (Arıtma tesisleri, analiz laboratuvarları vb.)
 • YÖK'e bağlı İlgili eğitim - öğretim kurumları*
 • Deniz, İçsu ve Çevre araştırmaları konusunda faaliyet gösteren firmalar,

* (E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi sınırlı sayıda Dekan'lık oluruna bağlıdır),

Yukarıda belirtilenler dışındaki staj yerleri komisyon tarafından karara bağlanır.

b) Öğrenci staj yapmak için gerekli başvuru belgesini kuruluş yetkilisine imzalatır. Onaylı ve mühürlü ya da kaşeli olan bu belge, komisyon tarafından değerlendirmeye alınır.

c) Kış stajı yapacak öğrenciler başvuru belgelerini her yıl belirlenen akademik takvim doğrultusunda güz dönemi sonuna kadar teslim etmelidir. Yaz stajı yapacak öğrenciler ise bahar döneminin başlamasını takiben kuruluşlardan onaylattıkları staj başvuru belgelerini Mayıs ayının sonuna kadar öğrenci işleri bürosuna teslim etmek zorundadırlar.

d) Yaz okuluna kayıtlı olan öğrenciler staj programına alınmazlar.

e) Fakülte staj komisyonu öğrenci başvurularını değerlendirmek için güz ve bahar yarıyılı sonunda toplanarak sonuçları açıklar.

f) Staj komisyonunun kesinleştirip ilan ettiği çizelgelere göre öğrenciler staj kuruluşlarına giderler. Geçerli bir mazeret durumunda staj yeri komisyon tarafından değiştirilebilir.

g) Onaylanabilir bir mazeret olmadan belirlenen staj kuruluşuna gitmeyen öğrenciler için staj komisyonunun kararları doğrultusunda işlem yapılır.

3. Uygulama

Öğrenci staj yerine giderken staj defteri ve staj değerlendirme formunu Fakülte öğrenci işlerinin yönlendirdiği birimden alır. Öğrenci her gün su ürünleri formasyonu çerçevesinde yürüttüğü uygulama ve çalışmalarını defterin ayrılan boşluklarına özenli bir şekilde yazar ve kuruluş yetkilisine onaylatır. Bu onaylama haftalık yapılır. Stajın sonunda ise kuruluş yetkilisi staj değerlendirme formunu doldurarak kapalı bir zarf içerisinde posta veya kurye ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Şefliği Bürosu 35100 Bornova/ İzmir adresine gönderebilir veya öğrenciye kapalı zarfla imzalı bir şekilde vermelidir. Öğrenci staj sonunda imzalı ve onaylı staj defterini işletme hakkında raporunu da (staj defterinin son sayfasına yazılacak) yazarak Fakülte Öğrenci İşleri Şefliği Bürosuna imza karşılığı teslim eder. Staj farklı iki kuruluşta veya aynı kuruluşta farklı zamanlarda yapılıyor ise aynı prosedür uygulanır. Stajyer öğrenciler staj kuruluşlarında staj komisyonu tarafından görevlendirilecek bir öğretim elemanınca en az bir kez denetlenir. Görevli öğretim elemanı staj komisyonuna denetleme raporu verir.

4. Değerlendirme

Yaz stajını tamamlayan öğrenciler staj komisyonunun belirlediği ve ilan ettiği tarihte staj defterlerini Fakülte Öğrenci İşleri Şefliği Bürosuna imza karşılığı teslim ederler. Öğrenci staj değerlendirme sınavına, staj defterleri, staj değerlendirme formları ve öğretim elamanlarınca hazırlanan denetleme raporları incelendikten sonra sözlü sınava alınır. Staj herhangi bir nedenle iki ayrı kuruluşta tamamlanmış ise ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Komisyon değerlendirme sonucunu "Başarılı veya Başarısız" olarak duyurur. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan öğrenciler, stajı tekrar ederler. İkinci Öğretim öğrencilerine de aynı staj ilkeleri uygulanır.

(Güncellenme Tarihi: 28 Şubat 2020)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ