Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Su Ürünleri Fakültesi Ege Üniversitesi Bünyesinde Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam eden 17 fakülteden biridir. 1982 yılında Yüksek Okul olarak faaliyetlerine başlayan fakülte  (41 sayılı KHK gereğince kurulan Su Ürünleri Yüksek Okulu) 11.7.1992 tarihinde kabul edilen 3837 Sayılı Kanunla Fakülteye dönüştürülmüştür. Fakültenin başlıca amacı deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere gerekli bilgiler ile donatmak ve uygulamaları yaptırmaktır. Fakülte, sucul ortamdaki çevresel sorunlar, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada çıkan sorunları yerinde saptamak, çözüm önerileri getirmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmaktadır. Bu bağlamda 1986 yılından günümüze kadar geçen 36 dönemde toplamda 3300 ün üzerinde mezun vermiştir. Ülkemizde, su ürünleri yetiştiriciliğinin başlaması ve gelişmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu sektörün oluşması için çabalar harcanmıştır. Bornova yerleşkesine ek olarak Urla'da bulunan Araştırma ve Uygulama Ünitesi, R/V Egesüf Araştırma gemisi, Çiğli-Çamaltı tuzlası yakınında bulunan HOMA (SÜFA) Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanında faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana yayınladığı ders kitapları, çok sayıda araştırma, inceleme ve makaleleri ile ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde kurulmuş olan diğer Su Ürünleri Fakültelerinin kuruluşlarında ve gelişmelerinde katkıda bulunan öncü fakülte olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Güçlü araştırmacı altyapısı ile fakültemiz 81 Öğretim Üyesi  (46 Profesör, 31 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi), 17 Araştırma Görevlisi, 3 Dr. Öğretim Görevlisi, 1 mühendis ve 3 teknisyen ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde toplam 362 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. 3 Bölüm ve 7 Anabilim Dalına sahiptir. Ayrıca E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında lisansüstü 3 anabilim dalı altında eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte ve 62 Doktora öğrencisi ve 82 Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ