Çerez Örnek
canlı destek

Dekanın Mesajı

Su Ürünleri Fakültesi, Ege Üniversitesi bünyesinde Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam eden 15 fakülteden biridir. 1982 yılında Yüksek Okul olarak faaliyetlerine başlayan fakülte  (41 sayılı KHK gereğince kurulan Su Ürünleri Yüksek Okulu), 11.7.1992 tarihinde kabul edilen 3837 Sayılı Kanunla fakülteye dönüştürülmüştür. Fakültenin başlıca amacı, deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip, teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere gerekli bilgiler ile donatmak ve uygulamaları yaptırmaktır. Fakülte, sucul ortamdaki çevresel sorunlar, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada çıkan sorunları yerinde saptamak, çözüm önerileri getirmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin başlaması ve gelişmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu sektörün gelişimi için çabalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bornova yerleşkesinde bulunan derslik ve laboratuvarlar, Urla'da bulunan Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Çiğli-Çamaltı tuzlası yakınında bulunan HOMA Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanı ve aynı zamanda R/V EGESÜF araştırma gemi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana yayınladığı ders kitapları, çok sayıda araştırma, inceleme ve makaleleri ile ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır. Bunun yanında ülkemizdeki diğer Su Ürünleri Fakültelerinin kuruluşlarında ve gelişmelerinde katkıda bulunan öncü fakülte olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Konusunda uzman güçlü araştırmacı altyapısı ile fakültemiz, 84 Öğretim Üyesi  (39 Profesör, 40 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi), 20 Araştırma Görevlisi, 3 Dr. Öğretim Görevlisi ve 3 mühendis ve 3 tekniker ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesinde Toplam 403 aktif lisans öğrencisi, 79 Doktora öğrencisi ve 140 Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır. 3 Bölüm ve 7 Anabilim Dalına sahiptir.  

Türkiye’deki Su Ürünleri Fakülteleri arasında 35yılı aşkın tecrübesi ve birikimi ile  birinci sırada yer almaktayız. Ar-ge çalışmalarını yürüttüğümüz 3 adet uygulama laboratuvarımız ve fakülte binasında 27 adet araştırma ve uygulama laboratuvarımızla, öğrencilerimize teorinin yanında uygulamalı eğitim vermeye önem vermekteyiz. Yine fakültemiz bünyesinde Türkiye’nin balık ekosistemine dair bilgileri arşivlediğimiz bilimsel materyaller bulunmaktadır.  

Değerli öğrenciler;

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi'nin yarım asrı aşkın gelenekleriyle tanışacak, ülkemizin en seçkin ve alanında öncü fakültesinde eğitim almanın onur ve gururunu yaşayacaksınız. Türkiye’nin ilk kurulan ve en büyük Su Ürünleri Fakültesi'ndeki 4 yıllık eğitiminiz boyunca, su ortamını tüm yönleriyle tanıyacak, tanıdıkça da büyük bir zevk alacak bir eğitim programı uygulanarak sektörle uyumlu ve donanımlı, dünyayla rekabet edebilen genç su ürünleri mühendisi olarak yetişeceksiniz. Fakültemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, ‘’Su Ürünleri Mühendisi’’ olarak ülkemiz su kaynaklarından ihtiyaçlarımız doğrultusunda yararlanmak ve sürdürülebilir yönetimi konularında uygulamalı bilgilere sahip olacaksınız.

Konusunda, evrensel ve güncel bilgilerle donatılmış ve rekabetçi yenilikçi Su Ürünleri Mühendisi olarak, başta yerel yönetimler olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi birçok kamu kuruluşu ile özel sektörde görevler yapacaksınız. Eğitiminiz süresince yeni ve çağdaş dershane ve öğrenci laboratuvarlarımızın yanı sıra fakültemize bağlı Urla Ünitesi ve Homa Araştırma ve Uygulama Dalyanı ile R/V EGESÜF araştırma gemimizden yoğun bir şekilde faydalanacaksınız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 3500’ün üzerinde mezunumuza, 400’ün üzerindeki mevcut öğrencilerimize ve fakültemizi tercih edecek genç mühendis adaylarına saygı ve sevgilerimi sunarım…

Prof. Dr. Uğur SUNLU

Dekan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ