Çerez Örnek
canlı destek

Ana Tasarım Modeli

Amaç

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin 6 yarıyıl boyunca edindikleri mühendislik bilgi birikiminden yararlanarak başarıyla tamamlamak durumunda oldukları Tasarım Projesi ve Lisans Bitirme Tezinde yönetimsel, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin  tanımlanması adına E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Ana Tasarım Modeli Uygulama Esasları hazırlanmış ve 2024 yılında yürürlüğe  girmiştir.

Model ile Mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana tasarım deneyimiyle, iki yarıyılda aynı danışman ve tamamlayıcı konular ile mezuniyet öncesi Su Ürünleri Fakültesi Ana Tasarım Modeli ile Su Ürünleri Mühendisliği Program Çıktılarının kazandırılması hedeflenmiştir.

Kapsam

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Mühendisliği Programı ders planında yer alan Su Ürünleri Mühendisliğinde Tasarım ve Lisans Bitirme Tezi dersleri içeriğini, alınabilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli hususları kapsamaktadır. 

Ana Tasarım Modelinin  Amacı;

Belirli bir Su ürünleri Mühendislik  problemi ile ilgili olarak bağımsız ve/veya grup  içerisinde derslerde edinilen bilgileri sistematik bir şekilde bilimsel bir yöntem kullanarak; Su Ürünleri Mühendisliğinde Tasarım ve Lisans Bitirme Tezi Projesi’nin niteliğine göre, projenin kapsadığı ya da sonucu olabilecek evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında gerekli bilgileri toplamak suretiyle, tasarım ve analiz yaparak sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları tartışarak ulaştığı sonuçları proje halinde sunmak Öğrencinin üçüncü kişilere yapılacak aktarımlarda beceri kazanmasını sağlamak; bu maksatla alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi becerisi kazandırmaktır.

Bu bağlamda öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yön göstermesi ve süreç ile ilgili yapılması gerekenleri  açıklamak amacı ile aşağıda ilgili yazım klavuzları ve ilgili formlar kullanımınıza sunulmuştur.

 

  1. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ana Tasarım Modeli Uygulama Esasları
  2. Tasarım Projesi Ara rapor ve Rapor Yazım Klavuzu
  3. Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Lisans Tez Yazım Kilavuzu
  4. Proje İzleme Formu
  5. Seminer Değerlendirme Formu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ