Çerez Örnek

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Tevfik Ceyhan
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Aslı Yünlü
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Ozan Soykan

 

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi’nin üç Bölümü’nden biridir. Bölüm kendi içerisinde “Avlama Teknolojisi” ve “İşleme Teknolojisi” olmak üzere iki Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Bölümümüzde; 17 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Doktor Teknisyen olmak üzere; toplam 26 akademik personel görev yapmaktadır.

Bölümümüzün başlıca çalışma ve eğitim konularını; ticari ve amatör balıkçılık, av araçları ve yöntemleri, av araçları seçiciliği, balık davranışları, popülasyon dinamiği ve balık stoklarının değerlendirilmesi, yapay resif uygulamaları, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri, dalyan balıkçılığı ve yönetimi, deniz koruma alanları, balıkçı gemileri ve donanımı, su ürünleri kooperatifleri, sürdürülebilir balıkçılık politikaları ile balıkçılık ekonomisi ve yönetimi, su ürünlerinde kalite, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, ürün geliştirme ve kalite artırımı, yan ürün teknolojileri, gıda kimyası ve mikrobiyolojisi, gıda güvenlik ve kalite yönetim sistemleridir.

Bölümüz derslerine ait laboratuvar uygulamaları; Fakülte’mize ait Urla ve Bornova Kampüslerinde (ağ yapım donam, balık biyolojisi, gıda mikrobiyolojisi ve kimyası), deniz çalışmaları Urla biriminde yer alan araştırma gemimizde (EGESÜF) ve Fakültemize ait Çamaltı Tuzlası’nda yer alan Homa Dalyanı’mızda yapılmaktadır.

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öz Görev:

Su ürünlerinin avlanması ve işlemesi alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda sektörün gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öz Görüş:

Su ürünlerinin avlanması ve işlemesi alanında bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, alanında öğrenci odaklı, kalite öncelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen eğitim-öğretim faaliyetleri sunan, sektör ile fakülte ve üniversite bağını güçlendiren, kamu ve özel sektörde istihdam edilen mezunları ile bağını daima önemseyen ve sürdüren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini destekleyen bölüm olmaktır.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ