Çerez Örnek

KADROMUZ

İdari Kadro

 

 Adı Soyadı

 Kadrosu

 Görevi

 Görev Yeri

Telefon

 Adnan Okan DOĞAN

 Tekniker

 Fakülte Sekreteri Vekili

 A Blok

+90 (232) 311 2990

 Gizem KARADEMİR

 Sürekli İşçi

 Dekan Özel Kalem

 Kurul İşleri Bürosu

 A Blok

+90 (232) 311 2988

 Yeliz TUĞGAN

 Sürekli İşçi

 Dekan Yardımcıları Özel Kalem 

 Fakülte Sekreteri Özel Kalem

 Disiplin ve Soruşturma İşlemleri Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 2990

 Şefik PEKER

 Şef

 Özlük İşleri

 İşçi İşlemleri

 Personel Görevlendirme İşlemleri Birimi

 Resmi Kurum İzin İşlemleri Birimi

 Emeklilik İşlemleri Bürosu

 A Blok

+90 (232) 311 2992

 Songül AKAR

 Bil. İşletmeni

 Özlük İşleri

 İşçi İşlemleri

 Personel Görevlendirme İşlemleri Birimi

 Resmi Kurum İzin İşlemleri Birimi

 Emeklilik İşlemleri Bürosu

  A Blok

+90 (232) 311 2992

 Ebru TURAN

  Şef

 Öğrenci İşleri Bürosu

  A Blok

+90 (232) 311 5339

 Nur TUTOĞLU

 Bil. İşletmeni

 Yazı İşleri Bürosu

 Evrak Kayıt Bürosu

 Staj ve Sigorta İşlemleri Birimi

  A Blok

+90 (232) 311 1293

 Çağrı GÜRÜN

 Hizmetli

 Öğrenci İşleri Bürosu

 A Blok

+90 (232) 311 1291

 Halise KUŞÇU

 Ayniyat Saymanı

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

 Yayın İşleri Bürosu

 A Blok

+90 (232) 311 2989

 Harun AY

 Bil. İşletmeni

 Maaş İşleri Bürosu

 A Blok

+90 (232) 311 5484

 Eşref YAĞCI  

 Bil. İşletmeni

 Döner Sermaye Bürosu

 Sosyal Sorumluluk Proje İşlemleri Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 1516

 Hayri ARSLAN

 Sürekli İşçi

 Maaş Bürosu

 Muhasebe Bürosu

 Ek Ders Birimi 

 A Blok

+90 (232) 311 2991

 İsa BAYRAMİÇ

 Mühendis

 Genel Hizmetler ( Mühendis )

 A Blok

+90 (232) 311 2990

 Gökhan YAMAN

 Sürekli İşçi

 Genel Hizmetler ( Temizlik )

 A Blok

+90 (232) 311 5208

 Halil ALPARSLAN

 Sürekli İşçi

 Genel Hizmetler ( Teknik )

 A Blok

+90 (232) 311 3804

 Yüksel AÇIKGÖZ

 Mühendis

 Yerel Sistem Yöneticisi

 Deniz Taşıtları Sevk ve İdare İşlemleri Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 3823

 Aykut CİHANER 

 Teknisyen

 Homa Dalyanı Ofisi

 İdare Amirliği

 Bakım Onarım ve Teknik Hizmetler Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 3804

 Meral GÖKÇE

 Sürekli İşçi

 Balık Satış ve Uygulama Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 3831

 Rahime GÜNDOĞAN

 Sürekli İşçi

 Balık Satış ve Uygulama Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 3831

 Gültekin BİLGİN

 Sürekli İşçi

 Balık Satış ve Uygulama Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 3831

 İsmet CEYLAN

 Sürekli İşçi

 Balık Satış ve Uygulama Birimi

 A Blok

+90 (232) 311 3831

 Bahar ASLANYÜREK

 Sürekli İşçi

 Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Sekreteri

 B Blok

+90(232) 311 2417

 Gülhan KOÇAK

 Şef

 Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölüm Sekreteri

 B Blok

+90 (232) 311 2245

 İlker ÖZKERİŞ

 Bil. İşletmeni

 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Bölüm Sekreteri

 B Blok

+90 (232) 311 1299

 Hasan Hüseyin GÖKÇE

 Sürekli İşçi

 Genel Hizmetler ( Teknik )

 B Blok

+90 (232) 311 5357

 Yusuf ÇAKAR

 Sürekli İşçi

 Genel Hizmetler ( Temizlik )

 B Blok

+90 (232) 311 5357

Mehmet Eren ADIYAMAN

 Destek Personeli

 Genel Hizmetler Temizlik )

A Blok

+90 (232) 311 3803

 Ayşe GEZER

 Hizmetli

 Genel Hizmetler ( Temizlik )

 B Blok

+90 (232) 311 5357

 Ozan ÖNER

 Kaptan

 Genel Hizmetler ( Kaptan )

 Urla Yerleşkesi

+90 (232) 752 1162

 Süleyman Nazif IŞIK

 Tekniker

 Bakım Onarım ve Teknik Hizmetler Birimi

 Urla Yerleşkesi

+90 (232) 752 1162

 Özkan KUPLAY

 Teknisyen

 İdare Amiri

 Bakım Onarım ve Teknik Hizmetler Birimi

 Urla Yerleşkesi

+90 (232) 752 1162

 Ertaç AKGÜN

 Sürekli İşçi

 Genel Hizmetler ( Teknik )

 Urla Yerleşkesi

+90 (232) 752 1162

 Cemile İÇKEN

 Sürekli İşçi

 Genel Hizmetler ( Temizlik )

 Urla Yerleşkesi

+90 (232) 752 1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A Blok: Dekanlık Binası

** B Blok: Eski Bina


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ