Çerez Örnek

Balık Hastalıkları Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Halil ŞEN


Balık Hastalıkları Anabilim Dalı akademik kadrosu, bir profesör, iki doktor araştırma görevlisi, bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim Dalı, her türlü sucul canlıların, bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve bu hastalıklardan korunma hakkında ön lisans, bilim lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde uygulamalı eğitim vermektedir.

Anabilim Dalımız, viroloji, bakteriyoloji, parazitoloji, immünoloji, fizyoloji, farmakoloji ve moleküler biyoloji teknikleri kullanarak disiplinler arası araştırmalarda bulunmakta, özel sektör ve kamuya sorunlarını çözmeye yönelik ve üretim faaliyetlerini desteklemek için eğitim  ve danışmalık hizmetleri vermektedir.

Anabilim Dalımızda, Bornova yerleşkesinde, bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji, immünoloji ve moleküler biyoloji altyapılarını barındıran ve ilgili alanlarda, araştırma ve uygulamalı eğitimlerin yürütüldüğü bir laboratuvar mevcuttur. Yine Urla yerleşkesinde de aynı konularda hizmet veren deney hayvanları uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Hastalıklar Anabilim Dalı olarak amacımız, lisans ve lisansüstü bütün öğrencilerimize, güncel veriler doğrultusunda, uygulamalı eğitim sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğinde katma değer sağlayan kamu ve özel sektöre ait kuruluşlara, araştırmalarımız ve altyapımızla destek vermektir.

 

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Araş.Gör.Dr. Uğur DEĞİRMENCİ +90 (232) 311 4096
Araş.Gör.Dr. Egemen NEMLİ +90 (232) 311 4095
Araş.Gör.Dr.Ulviye KARACALAR +90 (232) 311 4094

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ