Çerez Örnek

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

 


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Dilek İLHAN


 

 

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı kapsamında, ülkemiz denizlerinde ve lagüner ortamlarında (dalyanlar dahil) dağılım gösteren, başta balık türleri olmak üzere, zooplankton, kabuklular (Crustacea), kafadanbacaklılar (Cephalopoda), sürüngenler ve memelilerin biyo-ekolojik özellikleri hakkında çalışmalar yapılmakta ve projeler geliştirilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda ekonomik öneme sahip balık stoklarının yönetimi ve sürdürülebilir değerlendirilmesinin yanı sıra nesilleri tehlike altında olan denizel türlerin korunmalarına yönelik çalışmalarda yapılmakta ve bunların sonuçları değerlendirilmektedir. Özellikle balıkçılık biyolojisi kapsamında balıklarda büyüme, yaş tayini, üreme biyolojisi, beslenme ekolojisi, ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları) vb. gibi konular üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Balıkçılık Biyolojisi-1 ve Balıkçılık Biyolojisi-2 laboratuvarlarında, değişik araştırmalar çerçevesinde toplanan materyalin taksonomik gruplara ayrımları yapılmakta, bunların boy ve ağırlıkları ile cinsiyet tayinleri belirlendikten sonra, incelenen bireylerin yaş tayininde kullanılmak üzere pul, otolit ve omur gibi sert kemiksi yapılar alınmaktadır. Bu kemiksi yapılar gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra, stereomikroskop altında incelenerek bireylerin yaşları saptanmakta ve elde edilen sonuçlar üzerinden türlerin büyüme özellikleri tespit edilmektedir. Laboratuvar ortamında türlerin üreme özellikleri ile yumurta verimliliklerinin (fekondite) belirlenmesi amacıyla gonadları incelenmekte ve böylelikle türlerin ilk üreme boyunun yanı sıra üreme mevsimleri de tespit edilmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, daha rasyonel bir balıkçılık yönetimi için gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve öneriler ortaya konmaktadır. Diğer taraftan, incelenen canlıların sindirim sistemi içerikleri araştırılarak, türlerin beslenme davranışları tespit edilmektedir. Metrik ve meristik karakterlerin belirlenmesinin yanı sıra, organ ve dokuların histolojik olarak incelenmesi gibi çalışmalar da yürütülmektedir. Ayrıca, birim laboratuvarlarında balık yumurta ve larvaları ile ilgili çalışmalar da yürütülmektedir ve bunların sonucunda incelenen değişik türlerin üreme davranışları ile ilgili bilgilere ulaşılmaktadır. Anabilim Dalımızda yürütülen değişik nitelikli pek çok araştırma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, ülkemiz denizlerinde ve değişik lagüner ortamlarda var olan balık ve diğer ekonomik sucul canlılarının gerek stok durumlarının tespit edilmesine gerekse sürdürülebilir avcılığın yönetilmesine katkı sağlanmaktadır. Bunun yanında, fakültemiz derslerinden olan Balık Biyolojisi, Türkiye Deniz Balıkları, Sucul Sürüngen, Kuş ve Memeliler, Balıkçılıkta Araştırma Yöntemleri, Balık Ekolojisi ve Denizel Egzotik Türler gibi zorunlu lisans dersleri de Anabilim dalında görev yapan ve konularında uzman akademisyenler tarafından yürütülmekte olup, böylelikle öğretim faaliyetlerine de katkı sunulmaktadır.

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Murat KAYA +90 (232) 311 1717
Prof.Dr. Ertan TAŞKAVAK +90 (232) 311 3810
Prof.Dr. Okan ÖZAYDIN +90 (232) 311 2414
Prof.Dr. M.Alp SALMAN +90 (232) 311 1940
Prof.Dr. Bahar BAYHAN +90 (232) 311 3845
Prof.Dr. Dilek İLHAN +90 (232) 311 5341
Doç.Dr. Tuncay Murat SEVER +90 (232) 311 5203
Doç.Dr. Şule GÜRKAN +90 (232) 311 3818
Doç.Dr. Burcu TAYLAN +90 (232) 311 5204
Dr.Öğr.Üyesi Sencer AKALIN +90 (232) 311 5341
Dr.Öğr.Üyesi Salim Can AKÇINAR +90 (232) 311 2815

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ