canlı destek

Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Bahar BAYHAN


Anabilim Dalımızda ülkemiz denizlerinde ve lagüner ortamlarda (dalyanlar dahil) dağılım gösteren gerek ekonomik gerekse ekonomik olmayan başta balıklar olmak üzere, sucul sürüngenler, memeliler ve bunun yanı sıra omurgasız canlılardan kafadanbacaklılar (Cephalopoda) ve kabuklulara (Crustacea) ait bazı türlerin biyo-ekolojik özellikleri hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca ekonomik öneme sahip balık stoklarının yönetimi ve sürdürülebilir şekilde ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çok sayıda araştırma projesinin yanısıra nesilleri tehlike altında olan sucul türlerinde korunmalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Araştırma konuları içerisinde özellikle balık biyolojisi konusunda (büyüme, yaş tayini, üreme biyolojisi, beslenme ekolojisi vb.) olmak üzere, ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen ve memeliler konularında da uzmanlaşmış akademisyen kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyinde uygulamalı eğitime devam edilmektedir.  Balıkçılık Biyolojisi laboratuvarlarında özellikle yukarıda belirtilen türlerin tayinleri, üreme şekilleri ve ortamları ile yumurta verimliliklerinin (fekondite) belirlenmesi, sindirim sistemi içeriklerinin tespiti, metrik ve meristik karakterlerin tespiti ve dokuların histolojik olarak incelenmesi gibi çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla trol, uzatma ağı, ığrıp, gırgır ve pinter gibi farklı örnekleme araçları kullanılarak elde edilen  canlı örnekleri  fikse edilerek laboratuvara getirilmektedir. Boy, ağırlık ölçümleri ve cinsiyet tayinleri yapılan bireylerin daha sonra yaş tayininde kullanılmak üzere pul, otolit ve omur gibi sert kemiksi yapıları alınmaktadır. Yaş tayininde kullanılan bu yapılar gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra stereomikroskop altında incelenerek bireylerin yaşları tespit edilmektedir. Elde edilen yaş verilerinden türlerin büyüme özellikleri ortaya konmaktadır. Sucul canlıların (Balıklar, Kafadanbacaklılar,Yengeçler) üreme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla dişi ve erkek bireylerden alınan ovaryum ve testislerde yıl içinde meydana gelen değişimler ile olgunluk durumları histolojik açıdan incelenmektedir. Ayrıca dişi bireylerin yumurta verimliliğini saptamak amacıyla ovaryumlar mikroskop altında incelenerek yumurta sayımları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar dışında balık yumurta ve larvaları üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla arazi ortamından plankton kepçesi ile vertikal ya da horizontal olarak elde edilen plankton örnekleri laboratuvarda zooplankton materyalinden ayrılarak stereomikroskop altında tür tayinleri gerçekleştirilmekte ve mikroskop altında fotoğraflanmaktadır. Bu sayede bu türlerin üreme amacıyla hangi ortamları tercih ettiği ve üreme dönemlerine ilişkin bilgilere de ulaşılabilmektedir. Çalışmalarımızdan elde edilen veriler değerlendirildikten sonra denizlerimizde ve lagüner ortamlarda balık ve diğer ekonomik sucul canlıların stok durumları tespit edilerek ülkemizin canlı deniz kaynaklarının sürdürülebilir avcılığına katkı sağlanmaktadır.

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Murat KAYA +90 (232) 311 1717
Prof.Dr. Ertan TAŞKAVAK +90 (232) 311 3810
Prof.Dr. Okan ÖZAYDIN +90 (232) 311 2414
Prof.Dr. M.Alp SALMAN +90 (232) 311 1940
Prof.Dr. Bahar BAYHAN +90 (232) 311 3845
Doç.Dr. Dilek İLHAN +90 (232) 311 5341
Doç.Dr. Tuncay Murat SEVER +90 (232) 311 5203
Doç.Dr. Şule GÜRKAN +90 (232) 311 3818
Araş.Gör.Dr. Sencer AKALIN +90 (232) 311 5341
Araş.Gör.Dr. Salim Can AKÇINAR +90 (232) 311 5204
Araş.Gör.Dr. Burcu TAYLAN +90 (232) 311 5204

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ