EGE ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri Fakültesi

Ege Üniversitesi Senatosunun eğitim öğretime ilişkin aldığı kararlar.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE  İLİŞKİN ÜNİVERSİTEMİZ   TARAFINDAN   ALINAN   KARARLAR

Yeni Koronavirüs  (Covid-19) salgını nedeniyle Üniversitelerde  eğitime 1 hafta ara verilmesinden sonra uzaktan eğitimle öğretime devam edilmesi nedeniyle Üniversitemizin 2019 -2020 Akademik takviminde değişiklik yapılmıştır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

BAHAR YARIYILI

Eğitim-Öğretim (Başlangıç) : 17 Şubat 2020   Pazartesi

1(BİR)  HAFTA ARA          (16 Mart 2020-23 Mart 2020)  

Bahar yarıyılı

Uzaktan Eğitim

(Başlangıç) : 23 Mart 2020      Pazartesi

(Bitiş) : 5 Haziran 2020   Cuma

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Üniversitemizde Örgün öğretimde ön lisans, lisans, İngilizce hazırlık, lisansüstü düzeyde  asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile verilmekte olan eğitimlerin, isteyen öğretim elemanları tarafından senkron (eş zamanlı ) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile de verilebilmesine,  ancak senkron (eş zamanlı) şekilde uzaktan eğitim yöntemi ile verilen eğitimlerin video kayıtlarına erişimin derse katılamayan öğrencilere de  “Ege Ders”e eklenmek suretiyle açık olmasına, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında  dersin niteliği gereği uzaktan eğitim ile öğretimini yapamayan öğretim elemanlarının yaz aylarında derslerini yoğunlaştırılmış olarak (teorik ve uygulama) verebilmelerine, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizde  verilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere uygulanacak  sınavlarda  ara sınavlar için öğretim elemanları tarafından (   ödev v.b ) verilmesine ve değerlendirmenin %40 olmasına,  final ve bütünleme sınavlarının ise Eylül ayında aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmasına ve değerlendirmenin  %60 olarak  belirlenmesine,

FİNAL SINAVLARI                                                          

(BAŞLANGIÇ)                  31 Ağustos 2020 Pazartesi

(BİTİŞ)                              13 Eylül 2020 Pazar

BÜTÜNLEME SINAVLARI

(BAŞLANGIÇ)                  14 Eylül 2020 Pazartesi

(BİTİŞ)                              27 Eylül 2020 Pazar  

Üniversitemizde  lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca  tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı  bulunması durumunda  tez döneminde  öğretimlerin devam edebilmeleri  ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla enstitü yönetim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanmasına, Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine, Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine. Kararların 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına ve yaşanılan  bu süreçte alınan kararların salgınla ilgili planı etkileyecek herhangi yeni bir gelişmede yeniden  gözden geçirilmesi kaydıyla alınmasına karar verilmiştir. 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim ile devam edecek olması dikkate alınarak, Öğrenci Köyü'nde konaklayan öğrencilerimizin yatırmış oldukları aidat  ödemelerine ve bundan sonraki sürece ilişkin usul ve esasların görüşülmesine geçildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 01.04.2020 tarihli ve 99065 sayılı teklif yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim ile devam edecek olması dikkate alınarak, Öğrenci Köyü'nde konaklayan  öğrencilerimizin yatırmış oldukları aidat ödemelerine ve bundan sonraki sürece ilişkin;

a- 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Öğrenci Köyü’nden çıkış yapmış öğrencilerimizin aidat ödemelerinin (kaldıkları gün tutarı alınarak) eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığı tarihten itibaren konaklayacağı aylara mahsup edilmesine,

b- Öğrenci Köyü’nden kesin ayrılış yapmak isteyen öğrencilerimizin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Öğrenci Köyü’nde kaldıkları gün sayısı hesaplanarak kalan aidat ödemelerinin ve depozitolarının kesin ayrılışlarında iadelerinin yapılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.