Çerez Örnek

 


 

Bilgisayar Komisyonu

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan (Başkan) 

Prof.Dr. Yaşar Durmaz

Doç.Dr. Mustafa Tolga Tolon

Dr.Öğr.Üyesi Levent Yurga

Dr.Öğr.Üyesi Salim Can Akçınar

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

 

Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

A.Liderlik, Yönetim ve Kalite Grubu: Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer, Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır

B.Eğitim ve Öğretim Grubu: Prof.Dr. Okan Akyol, Prof.Dr. Gürel Türkmen, Prof.Dr. Hülya Eminçe Saygı

C. Araştırma ve Geliştirme Grubu: Doç.Dr. Aslı Başaran, Doç.Dr. Mustafa Tolga Tolon

D. Toplumsal Katkı Grubu: Prof.Dr. Berna Kılınç, Doç.Dr. Ayşe Taşdemir, Doç.Dr. Muharrem Hakan Kaykaç

Fakülte Sekreter V. Adnan Okan Doğan

Fakülte Öğrenci Temsilcisi/Kalite Temsilcisi

 

Sosyal Etkinlik ve İletişim Komisyonu

Prof.Dr. Seray Yıldız (Başkan)

Doç.Dr. Burcu Taylan

Doç.Dr. Ozan Soykan

Doç.Dr. Aysun Küçükdermenci

Dr. Öğr.Üyesi. Emel Özcan Gökçek

Dr. Öğr.Üyesi. Salim Can Akçınar

Dr. Öğr.Üyesi. Didem Özdemir Mis

Dr. Öğr.Üyesi. Evren Burcu Şen Yılmaz

Dr. Öğr.Üyesi. Huriye Göncüoğlu Bodur

Arş.Gör.Dr. Elif Çağrı Taş Kızılay

Arş.Gör.Dr. Muhammet Ali Karaaslan

Arş.Gör.Dr. Ulviye Karacalar

Arş.Gör.Dr. Deniz Günay

Tek. Dr. Fatih Güleç

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Deniz Araçları Komisyonu

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Prof.Dr. Altan Lök

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr. Ali Ulaş

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır

Doç.Dr. Aytaç Özgül

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Halil Şen

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr.Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Cem Aygen

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Dilek İlhan

Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır

Prof.Dr. F. Ozan Düzbastılar

Prof.Dr. Şükran Çaklı

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Homa Dalyanı Araştırma ve Uygulama Komisyonu 

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Doç.Dr. Esat Tarık Topkara (Koordinatör)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr. Ali Ulaş

Doç.Dr. Mehmet Aksu

Dr.Öğr.Üyesi Edis Koru

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

 

Lisans Akademik Danışmanlık Komisyonu 

Fakülte Komisyon Başkanı Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer  

Prof.Dr. Aslı Cadın Yünlü (Bölüm Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Bilge Karahan (Bölüm Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Burcu Taylan (Bölüm Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Aysun Kop 

Prof.Dr. Dilek İlhan 

Prof.Dr. Cem Aygen 

Prof.Dr. Serpil Serdar 

Prof. DrŞebnem Tolasa Yılmaz

Doç.Dr. İlker Aydın 

Doç.Dr. Aytaç Özgül 

Dr. Öğr. Üyesi Kutsal Gamsız  

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Bilimsel Materyal (ESFM) Komisyonu

Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır (Başkan)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Murat Özbek

Prof.Dr. Alper Doğan

Doç.Dr. Ertan Dağlı

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

Arş.Gör.Dr. Halim Vedat Aker

Fakülte Sekreter V. Adnan Okan Doğan

 

Önceden Kazanılmış Yeterliklerin Tanınması Komisyonu

Prof.Dr. M. Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Alper Doğan

 

Sportif Faaliyetler Komisyonu 

Doç.Dr. Ozan Soykan (Başkan)

Doç.Dr. Şükrü Yıldırım

Doç.Dr. İlker Aydın

Dr.Öğr.Üyesi Salim Can Akçınar

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Alper Erdem

Tek.Dr.Melike Ferhatoğlu Pervin

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Staj Komisyonu

Prof.Dr. Gülnur Metin (Başkan)

Prof.Dr. Berna Kılınç

Prof.Dr. Aynur Lök

Prof.Dr. Müge Aliye Hekimoğlu

Doç.Dr. Burcu Taylan

Doç.Dr.Ozan Soykan

Doç.Dr.Serhat Engin

Doç.Dr.Selçuk Yiğitkurt

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Tehlikeli Atık Komisyonu 

Doç.Dr. Mehmet Aksu (Başkan)

Prof.Dr. Gülnur Metin

Prof.Dr. Bahar Bayhan

Doç.Dr. Aslı Başaran

Doç.Dr. Fatih Perçin

Doç.Dr. Hacer Göknur Şişman Aydın

Dr.Öğr.Üyesi Emel Özcan Gökçek

Arş.Gör.Dr. Uğur Değirmenci

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Aynur Lök (Erasmus+Koordinatörü)

Prof.Dr. Serpil Serdar (Japonya Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır (Farabi Koordinatörü)

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Doç.Dr. Tolga Tolon

Doç.Dr. İlker Aydın

Doç.Dr. Burcu Taylan

Dr.Öğr.Üyesi Salim Can Akçınar

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Alper Erdem

Arş.Gör.Dr. Muhammet Ali Karaaslan

Arş.Gör.Dr. Evrim Kutay

Arş.Gör.Dr. Egemen Nemli

Arş.Gör.Dr. Irmak Kurtul

 

Yayın Alt Komisyonu

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut (Başkan)

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Alper Doğan

 

Yurt Burs Sosyal Yardım Komisyonu 

Prof.Dr. Aslı CadunYünlü (Başkan)

Prof.Dr. Dİlek İlhan

Prof.Dr. Müge Aliye Hekimoğlu

Prof.Dr. Şebnem Tolasa Yılmaz

Prof.Dr. Cem Aygen

Doç.Dr. Şükrü Yıldırım

Doç.Dr. Ozan Soykan

Doç.Dr. Burcu Taylan

Öğr. Gör. Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur

Arş.Dr.Deniz Günay

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

Fakülte Sekreter V.  A.Okan Doğan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ