canlı destek

 


Bilgisayar Komisyonu

Doç.Dr. Tevfik Ceyhan (Başkan) 

Prof.Dr. Yaşar Durmaz

Doç.Dr. Mustafa Tolga Tolon

Dr.Öğr.Üyesi Levent Yurga

Arş.Gör.Dr. Salim Can Akçınar

Arş.Gör.Dr. Sencer Akalın

 

Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Gürel Türkmen

Prof.Dr. Berna Kılınç

Doç.Dr. Hülya Saygı

Doç.Dr. Aslı Başaran

Doç.Dr. Muharrem Hakan Kaykaç

Doç.Dr. Ayşe Taşdemir

Doç.Dr. Ahmet Kerem Bakır

Doç.Dr. Mustafa Tolga Tolon

Doç.Dr. Ahmet Kerem Bakır

Sekreter V. Adnan Okan Doğan

Fakülte Öğrenci Temsilcisi/Kalite Temsilcisi - Sevda Koltukçu

 

Deniz Araçları Komisyonu

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Prof.Dr. Altan Lök

Prof.Dr. Cüneyt Süzer

Prof.Dr. Alper Doğan

Doç.Dr. Ali Ulaş

Doç.Dr. Ahmet Kerem Bakır

Doç.Dr. Tevfik Ceyhan

Doç.Dr. Aytaç Özgül

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Halil Şen

Prof.Dr. Haşmet Çağırgan

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr. Akın T. İlkyaz

Prof.Dr. Murat Özbek

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Bahar Bayhan

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Şükran Çaklı

 

Fakülte Tanıtım Komisyonu

Prof.Dr. Seray Yıldız (Başkan)

Doç.Dr. Aslı Başaran

Doç.Dr. Aysun Küçükdeğirmenci

Öğr.Gör.Dr. Huriye Göncüoğlu

Arş.Gör.Dr. Hatice Tekoğul

Arş.Gör.Dr. Salim Can Akçınar

Arş.Gör.Dr. Burcu Taylan

Arş.Gör.Dr. Ömer Alper Erdem

Arş.Gör.Evrim Kurtay

 

Homa Dalyanı Araştırma ve Uygulama Komisyonu 

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Doç.Dr. Esat Tarık Topkara (Koordinatör)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Alper Doğan

Doç.Dr. Ali Ulaş

Doç.Dr. Mehmet Aksu

Dr.Öğr.Üyesi Edis Koru

Arş.Gör.Dr. Sencer Akalın

 

Lisans Akademik Danışmanlık Komisyonu 

Fakülte Komisyon Başkanı Prof.Dr. Mehmet Tolga DİNÇER  

Prof.Dr. Ali Yıldırım KORKUT  (Bölüm Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Özlem ÇAKAL ARSLAN (Bölüm Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Gülnur METİN (Bölüm Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Aslı CADUN YÜNLÜ (Üye)

Prof.Dr. Aysun KOP (Üye)

Doç.Dr. Dilek İLHAN (Üye)

Doç.Dr. İlker AYDIN (Üye)

Doç.Dr. Cem AYGEN (Üye)

Doç.Dr. Serpil SERDAR (Üye)

Doç.Dr. Şebnem TOLASA YILMAZ (Üye)

Doç.Dr. Aytaç ÖZGÜL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kutsal GAMSIZ (Üye) 

 

Mezuniyet ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr. Bahar Bayhan (Başkan)

Doç.Dr. Şule Gürkan

Doç.Dr. Ozan Soykan

Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Doç.Dr. Müge Aliye Hekimoğlu

Doç.Dr. Fatma Sabancı

Doç.Dr. Aysun Küçükdeğirmenci

Arş.Gör.Dr. Didem Özdemir Mis

Arş.Gör.Dr. Elif Çağrı Taş Kızılay

Arş.Gör.Dr. Muhammet Ali Karaaslan

Arş.Gör.Dr. Irmak Kurtul

Arş.Gör.Dr. Uğur Değirmenci

 

Müze Komisyonu

Prof.Dr. Melih Ertan Çınar (Başkan)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Murat Özbek

Prof.Dr. Özlem Çakal Arslan

Doç.Dr. Tuncay Murat Sever

Arş.Gör.Dr. Halim Vedat Aker

 

Önceden Kazanılmış Yeterliklerin Tanınması Komisyonu

Prof.Dr. M. Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Haşmet Çağırgan

Prof.Dr. Akın Türker İlkyaz

Prof.Dr. Alper Doğan

 

Sportif Faaliyetler 

Dr. Öğr. Üyesi Can Altınelataman (Başkan) 

Doç.Dr. Ali Ulaş

Doç.Dr. Şükrü Yıldırım

Doç.Dr. İlker Aydın

Doç.Dr. Ozan Soykan

 

Staj Komisyonu

Doç.Dr. Hülya Sayğı (Başkan)

Prof.Dr. Aynur Lök

Prof.Dr. Muammer Kürşat Fırat

Prof.Dr. Gülnur Metin

Prof.Dr. Celalettin Aydın

Prof.Dr. Berna Kılınç

Prof.Dr. Alper Doğan

Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Arş.Gör.Dr. Sencer Akalın

Arş.Gör. Ulviye Karacalar

 

Stratejik Plan Komisyonu

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Aslı Cadun Yünlü

Doç.Dr. Ali İlhan

Doç.Dr. İlker Aydın

Doç.Dr. Serpil Serdar

Doç.Dr. Aslı Başaran

 

Tehlikeli Atık Komisyonu 

Doç.Dr. Mehmet Aksu (Başkan)

Prof.Dr. Gülnur Metin

Prof.Dr. Bahar Bayhan

Doç.Dr. Aslı Başaran

Doç.Dr. Fatih Perçin

Doç.Dr. Hacer Göknur Şişman Aydın

Arş.Gör.Dr. Emel Özcan Gökçek

Arş.Gör.Dr. Uğur Değirmenci

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Aynur Lök (Mevlana Koordinatörü)

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Vahdet Ünal

Doç.Dr. Serpil Serdar (Japonya Koordinatörü)

Doç.Dr. Ahmet Kerem Bakır (Farabi Koordinatörü)

Doç.Dr. Tevfik Ceyhan

Doç.Dr. Bilge Karahan

Arş.Gör.Dr. Muhammet Ali Karaaslan

Arş.Gör.Dr. Ömer Alper Erdem

Arş.Gör.Dr. Irmak Kurtul

 

Yayın Alt Komisyonu

Prof.Dr. Haşmet Çağırgan (Başkan)

Prof.Dr. Akın T. İlkyaz

Prof.Dr. Alper Doğan

 

Yurt Burs Sosyal Yardım Komisyonu 

Prof.Dr. Aslı Yünlü (Başkan)

Prof.Dr. Rahime Oral

Doç.Dr. Şükrü Yıldırım

Doç.Dr. Şebnem Tolasa Yılmaz

Doç.Dr. Ayşe Taşdemir

Doç.Dr. Hacer Göknur Şişman Aydın

Doç.Dr. Müge Aliye Hekimoğlu

Öğr. Gör. Dr. Huriye Göncüoğlu

Öğr. Gör. Dr. Serhat Engin 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ