Çerez Örnek
canlı destek

 


 

Bilgisayar Komisyonu

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan (Başkan) 

Prof.Dr. Yaşar Durmaz

Doç.Dr. Mustafa Tolga Tolon

Dr.Öğr.Üyesi Levent Yurga

Dr.Öğr.Üyesi Salim Can Akçınar

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

 

Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

A.Liderlik, Yönetim ve Kalite Grubu: Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer, Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır

B.Eğitim ve Öğretim Grubu: Prof.Dr. Okan Akyol, Prof.Dr. Gürel Türkmen, Prof.Dr. Hülya Eminçe Saygı

C. Araştırma ve Geliştirme Grubu: Doç.Dr. Aslı Başaran, Doç.Dr. Mustafa Tolga Tolon

D. Toplumsal Katkı Grubu: Prof.Dr. Berna Kılınç, Doç.Dr. Ayşe Taşdemir, Doç.Dr. Muharrem Hakan Kaykaç

Sekreter V. Adnan Okan Doğan

Fakülte Öğrenci Temsilcisi/Kalite Temsilcisi

 

Deniz Araçları Komisyonu

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Prof.Dr. Altan Lök

Prof.Dr. Cüneyt Süzer

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr. Ali Ulaş

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır

Doç.Dr. Aytaç Özgül

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Halil Şen

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr.Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Murat Özbek

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Bahar Bayhan

Prof.Dr. Cengiz Koçak

Prof.Dr. F. Ozan Düzbastılar

Prof.Dr. Şükran Çaklı

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Fakülte Tanıtım Komisyonu

Prof.Dr. Seray Yıldız (Başkan)

Doç.Dr. Aslı Başaran

Doç.Dr. Aysun Küçükdeğirmenci

Dr.Öğr.Üyesi Salim Can Akçınar

Arş.Gör.Dr. Burcu Taylan

Öğr.Gör.Dr. Huriye Göncüoğlu

Arş.Gör.Dr. Hatice Tekoğul

Arş.Gör.Dr. Ömer Alper Erdem

Arş.Gör.Evrim Kurtay

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Homa Dalyanı Araştırma ve Uygulama Komisyonu 

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Doç.Dr. Esat Tarık Topkara (Koordinatör)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Alper Doğan

Prof.Dr. Ali Ulaş

Doç.Dr. Mehmet Aksu

Dr.Öğr.Üyesi Edis Koru

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

 

Lisans Akademik Danışmanlık Komisyonu 

Fakülte Komisyon Başkanı Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer  

Prof.Dr. Aslı Cadın Yünlü (Bölüm Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Bilge Karahan (Bölüm Komisyon Başkanı)

Doç.Dr. Burcu Taylan (Bölüm Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Aysun Kop (Üye)

Prof.Dr. Dilek İlhan (Üye)

Prof.Dr. Cem Aygen (Üye)

Prof.Dr. Serpil Serdar (Üye)

Doç.Dr. İlker Aydın (Üye)

Doç.Dr. Şebnem Tolasa Yılmaz (Üye)

Doç.Dr. Aytaç Özgül (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kutsal Gamsız (Üye) 

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Mezuniyet ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr. Bahar Bayhan (Başkan)

Prof.Dr. Müge Aliye Hekimoğlu

Doç.Dr. Şule Gürkan

Doç.Dr. Ozan Soykan

Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Doç.Dr. Fatma Sabancı

Doç.Dr. Aysun Küçükdeğirmenci

Arş.Gör.Dr. Didem Özdemir Mis

Arş.Gör.Dr. Elif Çağrı Taş Kızılay

Arş.Gör.Dr. Muhammet Ali Karaaslan

Arş.Gör.Dr. Irmak Kurtul

Arş.Gör.Dr. Uğur Değirmenci

 

Müze Komisyonu

Prof.Dr. Melih Ertan Çınar (Başkan)

Prof.Dr. Okan Akyol

Prof.Dr. Murat Özbek

Prof.Dr. Özlem Çakal Arslan

Doç.Dr. Tuncay Murat Sever

Arş.Gör.Dr. Halim Vedat Aker

 

Önceden Kazanılmış Yeterliklerin Tanınması Komisyonu

Prof.Dr. M. Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Alper Doğan

 

Sportif Faaliyetler Komisyonu 

Prof.Dr. Ali Ulaş (Başkan)

Doç.Dr. Şükrü Yıldırım

Doç.Dr. İlker Aydın

Doç.Dr. Ozan Soykan

Dr.Öğrt.Üyesi Salim Can Akçınar

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Staj Komisyonu

Prof.Dr. Hülya Eminçe Saygı (Başkan)

Prof.Dr. Aynur Lök

Prof.Dr. Muammer Kürşat Fırat

Prof.Dr. Gülnur Metin

Prof.Dr. Celalettin Aydın

Prof.Dr. Berna Kılınç

Prof.Dr. Alper Doğan

Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Sencer Akalın

Arş.Gör. Ulviye Karacalar

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

 

Stratejik Plan Komisyonu

Prof.Dr. Halil Şen (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Aslı Cadun Yünlü

Prof.Dr. Ali İlhan

Prof.Dr. Serpil Serdar

Doç.Dr. İlker Aydın

Doç.Dr. Aslı Başaran

 

Tehlikeli Atık Komisyonu 

Doç.Dr. Mehmet Aksu (Başkan)

Prof.Dr. Gülnur Metin

Prof.Dr. Bahar Bayhan

Doç.Dr. Aslı Başaran

Doç.Dr. Fatih Perçin

Doç.Dr. Hacer Göknur Şişman Aydın

Dr.Öğr.Üyesi Emel Özcan Gökçek

Arş.Gör.Dr. Uğur Değirmenci

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Tolga Dinçer (Başkan)

Prof.Dr. Aynur Lök (Mevlana Koordinatörü)

Prof.Dr. Cüneyt Suzer

Prof.Dr. Vahdet Ünal

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Serpil Serdar (Japonya Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet Kerem Bakır (Farabi Koordinatörü)

Doç.Dr. Bilge Karahan

Arş.Gör.Dr. Muhammet Ali Karaaslan

Arş.Gör.Dr. Ömer Alper Erdem

Arş.Gör.Dr. Irmak Kurtul

 

Yayın Alt Komisyonu

Prof.Dr. Ali Yıldırım Korkut (Başkan)

Prof.Dr. Tevfik Ceyhan

Prof.Dr. Alper Doğan

 

Yurt Burs Sosyal Yardım Komisyonu 

Prof.Dr. Aslı CadunYünlü (Başkan)

Prof.Dr. Dİlek İlhan

Prof.Dr. Müge Aliye Hekimoğlu

Prof.Dr. Şebnem Tolasa Yılmaz

Prof.Dr. Cem Aygen

Doç.Dr. Şükrü Yıldırım

Doç.Dr. Ozan Soykan

Doç.Dr. Burcu Taylan

Öğr. Gör. Dr. Huriye Göncüoğlu

Arş.Dr.Deniz Günay

Fakülte Öğrenci Temsilcisi / Kalite Temsilcisi

Fakülte Sekreteri  A.Okan Doğan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ