canlı destek
Maripet Toplantı Daveti...

Türkiye'de insan gıdası olarak tüketilmek üzere denizlerde avcılığı yapılan su ürünleri miktarı 2020 yılı verilerine göre 360.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu miktara ek olarak, bu av operasyonları sırasında ticari olarak pazarlanamayacak durumda olan, bu nedenle kıyıya çıkartılmadan denize geri dökülen ve “ıskarta balık” olarak adlandırılan yaklaşık 100 bin tonluk bir miktarın varlığından da söz etmek gerekmektedir. Iskarta balık miktarının azaltılmasına yönelik bilimsel anlamda avcılık-seçicilik çalışmaları hali hazırda çok yoğun ve etkili olarak sürdürülüyor gibi görünse de pratikte balıkçıların ticari kaygıları nedeniyle başarılı olduğundan söz etmek mümkün değildir. Sonuç olarak ekonomik anlamda çok ciddi bir kayıp ile karşılaşıldığı gibi ıskarta balıkların denize dökülmesi ile çok ciddi ekolojik deformasyonlarla karşı karşıya kalındığı da önemli bir gerçektir. 

Bu proje kapsamında, evcil kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanılan ve İngilizce’de “Biologically Appropriate Raw Food” ve Türkçe’de karşılık gören çevirisi ile “Biyolojik Olarak Kabul Gören Çiğ Mama” içeriğinde esas protein kaynağı olarak ıskarta balıkların kullanıldığı bir ürünün nasıl yapılabileceğinin eğitimi verilecektir. Çiğ mama üretiminin esası içerisinde pişmemiş etler, yenilebilir kemikler, hayvanların iç organları, çeşitli sebze ve meyvelerin bulunduğu bir karışım hazırlamak, imal edilen bu ürünü uygun depolama sıcaklıklarında muhafazasını sağlamak ve son olarak da soğuk zinciri bozmadan hayvan sahiplerine ulaştırmaktır. Belirtilen içerikten de anlaşılacağı üzere çiğ mama felsefesi ağırlıklı olarak karasal hayvanların et ve sakatatları kullanılarak hazırlanmaktadır. MARIPET projesi kapsamında çiğ mama içeriğinde karasal hayvan etlerinden elde edilen karışım yerine, ıskarta balık filetolarının kullanıldığı bir mamanın üretimi konusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Açılış toplantısına katılmak isteyenlerin proje koordinatörü Doç.Dr.İlker AYDIN ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Toplantı broşürü için Tıklayınız....

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ