canlı destek

Sayısal Bilgiler

Personel

 • 85 Öğretim Üyesi
 • 29 Araştırma Görevlisi
 • 2 Öğretim Görevlisi
 • 2 Uzman
 • 38 Memur

Öğrenci

 • Toplam 875 öğrenci
 • 77 Doktora öğrencisi
 • 130 Yüksek Lisans öğrencisi
 • 570 Örgün Öğretim öğrencisi
 • 98 İkinci Öğretim öğrencisi

Yerler ve Olanaklar

 • 4 yerleşke binası
 • 1 araştırma lagünü ve dalyanı
 • 1 araştırma gemisi
 • 2 deniz kenarı araştırma sahası
 • 2 konferans salonu
 • 1 amfi (Urla)
 • 1 teknik çizim salonu
 • 1 bilgisayar dersliği
 • 8 derslik (Bornova), 2 derslik (Urla)
 • 6 eğitim laboratuvarı (Bornova), 4 eğitim laboratuvarı (Urla)
 • 1 yem üretim tesisi

Araştırma

 • 234 ulusal araştırma projesi (2008-2012)
 • 14 Sanayi ile Yürütülen Kontratlı Araştırma (2009-2012)
 • 7 Avrupa Birliği projesi ortaklığı
 • 2 Patent/Faydalı Model

Araştırma Laboratuvar ve Ekipmanları

 • Temel Bilimler Bölümü Laboratuvarları
  • Balıkçılık Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı
  • Biyojeokimya Laboratuvarı
  • Bentoloji Laboratuvarı
  • Ekotoksikoloji Laboratuvarı
  • Kimya Laboratuvarı
  • Limnoloji Laboratuvarı
  • Planktonoloji Laboratuvarı

Temel Bilimler Bölümü Laboratuvar Ekipman listesi

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Laboratuvarları
  • Omurgasızlar Yetiştiriciliği Laboratuvarı (Urla)
  • Genetik ve Islah Laboratuvarı 
  • Deniz Balıkları Yetiştiriciliği ve Balık Besleme-Yem Teknolojisi Laboratuvarı (Urla)
  • Akvaryum Laboratuvarı
  • Balık Hastalıkları Laboratuvarı (Urla)
  • İçsu Balıkları Yetiştiriciliği ve Plankton Kültürü Laboratuvarı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Laboratuvar Ekipman listesi

 • Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Laboratuvarları
  • Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvarı
  • Avcılık Laboratuvarı
  • İşleme Teknolojisi Kalite Kontrol Kimya Laboratuvarı
  • İşleme Teknolojisi Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Laboratuvarı

Avlama İşleme Teknolojisi Bölümü Laboratuvar Ekipman listesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ